La Revange

Kaparhuckert som byggdes 1710 för användning till kaperiverksamhet. Utrustades av Christian Gathe med flera. Bestyckad med 8 kanoner. Efter något år blev istället Lars Gathe ägare av skeppet. Befälhavare ombord var Christian Gathe och Tage Lewerentz under 1710, 1711 var det Jacob Backe, 1712 Henrik Läs mer …

Andromeda

Kapare som i september 1711 anmäldes som utrustad av Johan Utfall, Samuel Bornander, Christian Gathe, Wilhelm Utfall, Peter Utfall, Abraham Bruhn och Peter Wennerstierna. Utrustningen lånades av flottan mot en revers utställd av delägarna. Befälhavare ombord var år 1711 Erik Brinck, året efter var Peter Läs mer …

Gunnar Rijsberg

Gunnar Olsson Rijsberg (också Risberg och Ryssberg) föddes 1683 och dog 1732. Han var anställd i den svenska flottan. Blev överstyrman den 22/5 1712, e.o. underlöjtnant 26/7 1712, överlöjtn. 21/2 1717, kaptenlöjtn. 1720. På krigsskeppen Verden 1712 och Enigheten 1715. År 1716 var han befäl på kaparfartyget Andromeda och Läs mer …