La Revange

Kaparhuckert som byggdes 1710 för användning till kaperiverksamhet. Utrustades av Christian Gathe med flera. Bestyckad med 8 kanoner. Efter något år blev istället Lars Gathe ägare av skeppet.

Befälhavare ombord var Christian Gathe och Tage Lewerentz under 1710, 1711 var det Jacob Backe, 1712 Henrik Hjortberg, O. Dahlqvist och Erik Gathe, 1713-14 Lars Gathe, 1714 också Martin Röhl och Matthias Scheel, 1715 Matthias Scheel och B.H. Wessing, 1716 Kasper Schoedwill och Sven Nilsson, 1717 Albrecht Lund och 1718 Gunnar Rijsberg.

När Lars Gathe var kapten ombord på La Revange i början av 1713 stoppades han av tullen utanför Nya Älvsborg. Han hade då en last av beck som inte var deklarerad. Skeppet konfiskerades och Lars Gathe fängslades på Kalvsund natten mellan 21-22 februari 1713. Han lyckades dock fly fter ett par timmar, tog tillbaka sitt skepp och begav sig därefter långt från Sverige. Troligen till Dunkerque eller någon annan hamn i norra Frankrike varifrån La Revange sedan opererade en tid. Men de var också verksamma i svenska vatten under denna period.

I april 1713 kapade La Revange under befäl av styrmannnen Martin Andersson det lübeckska skeppet S:t Peter. Lars Gathe var sannolikt iland och hemma i Onsala vid tillfället. När Lars Gathe återkommit till Sverige, vilket skedde i november 1713, anklagades han snart för sjöröveri på grund av händelsen med S:t Peter. I maj 1714 behandlades ärendet men Lars Gathe kunde aldrig personligen knytas till händelsen.

Under befäl av Börje Hansson Wessing togs det nederländska skeppet Juffrouw Johanna Dorothea år 1715 som pris och fördes till Göteborg. Lasten av salt värderades av nederländarna till 19 309 floriner. Samma år tog de också De Juffrouw Jacoba med en last av råg, hampa och lin värderad till  11 442 floriner i Nederländerna.