Andromeda

Kapare som i september 1711 anmäldes som utrustad av Johan Utfall, Samuel Bornander, Christian Gathe, Wilhelm Utfall, Peter Utfall, Abraham Bruhn och Peter Wennerstierna. Utrustningen lånades av flottan mot en revers utställd av delägarna.

Befälhavare ombord var år 1711 Erik Brinck, året efter var Peter Utfall befälhavare, 1714-15 Erik Brinck igen följd av Gunnar Rijsberg och Matthias Wood år 1716 samt Matthias Scheel och Erik Brinck 1717. Uppbringades sistnämnda år av annat lands flotta.

År 1714 kapade det nederländska skeppet Grauwe Hart av Erik Brinck och Andromeda. Grauwe Hart var bland annat lastat med kontanter i form av guld och silver.