Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Gunnar Rijsberg

Gunnar Olsson Rijsberg (också Risberg och Ryssberg) föddes 1683 och dog 1732. Han var anställd i den svenska flottan. Blev överstyrman den 22/5 1712, e.o. underlöjtnant 26/7 1712, överlöjtn. 21/2 1717, kaptenlöjtn. 1720. På krigsskeppen Verden 1712 och Enigheten 1715. År 1716 var han befäl på kaparfartyget Andromeda och 1718 på kaparhuckerten La Revange.

Advertisements

One Response to Gunnar Rijsberg

  1. […] Befälhavare ombord var Christian Gathe och Tage Lewerentz under 1710, 1711 var det Jacob Backe, 1712 Henrik Hjortberg, O. Dahlqvist och Erik Gathe, 1713-14 Lars Gathe, 1714 också Martin Röhl och Matthias Scheel, 1715 Matthias Scheel och B.H. Wessing, 1716 Kasper Schoedwill och Sven Nilsson, 1717 Albrecht Lund och 1718 Gunnar Rijsberg. […]

Kommentera