Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Tage Lewerentz

Tage Lewerentz föddes 11/101677  i Lund och dog den 3/6 1731 i samma stad. Han var bror till underlöjtnant Johan Lewerentz (dog 1712 då han var befäl på kaparen Vinthunden). Tage Lewerentz var gift med med Sara van Egmont i sitt första äktenskap och med Anna Katrina Larff i sitt andra.

Konstapels math 26/8 1696. Permitterad 11/7 1698 och året efter. Underlöjtnant 2/5 1710.

Befäl på kaparhuckerterna La Revange och Västgöten under år 1710.

Konfirm. överlöjtnant. 5/5 1714, kapten, artillerikapten. 3/7 1717, avsked 17/2 1720.

Advertisements

One Response to Tage Lewerentz

  1. […] ombord var Christian Gathe och Tage Lewerentz under 1710, 1711 var det Jacob Backe, 1712 Henrik Hjortberg, O. Dahlqvist och Erik Gathe, 1713-14 […]

Kommentera