Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Henrik Hjortberg

Henrik Gustaf Hjortberg var son till löjtnanten Gustaf Hjortberg (begravd 23.5.1708). Henrik Gustaf Hjortberg var gift tre gånger, med Ingeborg Berling, Helena Löfman och Anna Catharina van Eiten. Han dog 1739 i Göteborg. i tredje äktenskapet föddes sonen Gustaf Fredrik Hjortberg som kom att bli skeppspredikant vid Ostindiska Kompaniet och kyrkoherde i Vallda och Släps socknar.

Henrik Hjortberg blev en av de mera framstående kaparkaptenerna under Karl XII. 1694-99 tjänstgjorde han i handelsflottan (kofferditjänst). Han var anställd i den svenska flottan (amiralitetet) år 1700, i engelsk örlogstjänst 1701-03, åter på kofferdi 1704-10. Blev arklimästare i amiralitetet 15/10 1704, överlöjtnant 2/5 1710 och skeppskapten 19/7 1716.

Han var på brigantinen Nieroth 1710, fregatten Varberg 1711, kapargallioten Jägaren 1712, kaparhuckerten La Revange 1712, brigantinen Sjöblad 1712, brigantinen Hummern 1713, fregatten Varberg 1713, fregatten Älvsborg 1714, fregatten Charlotta 1715, galären Proserpina 1715, brigantinen Hector 1715, galären Wrede 1716, Lovisa 1717-1719, prins Kristian 1721. Om inte annat anges handlar det om militära skepp i den svenska flottan.

Fregatten Älvsborg kom 1716 att lånas ut till Lars Gathenhielm som också lånade fregatten Varberg år 1718.

Advertisements

2 Responses to Henrik Hjortberg

  1. […] och dog 5 april 1776 på Åby gård, i Fässbergs socken. Han var sonkaptenen vid amiralitetet Henrik Hjortberg och Anna Catharina van […]

  2. […] 1710 var Anders Dahlberg, 1712-1714 Henrik Hjortberg, Thore Moberg och Arvid Sijk samt 1715 Erik […]

Kommentera