Börje Hansson Wessing

Son till Hans Börjesson Wessing som var bror till Anders Börjesson Gathe. Börje Hansson Wessing var därmed kusin till Lars Gathenhielm och Nils Nilsson. Kaparkapten under det Nordiska kriget,  senare kofferdikapten och 1723 borgare i Göteborg. 1715 befälhavare på kaparhuckerten La Revange, 1716 på kaparhuckerten Onsala Galej, Läs mer …

Christian Gathenhielm

Christian Gathe föddes 1682-10-06. och dog 1722-03-05 som son tilL Anders Börjesson Gathe. Bror till Lars Gathenhielm. Han gifte sig 1711-01-18 i Göteborg med Helena Catharina Utfall i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1724-12-27 med assessorn Ernst Fredrik von Döbeln, i hans 1:a gifte, född 1701, död 1766), döpt 1689-07-20 Läs mer …

Lars Gathenhielm

Lars Andersson Gathe, även kallad Lasse i Gatan, föddes 30 november 1689 på gården Gatan i Onsala socken i norra Halland, och dog den 25 april 1718 i Göteborg. Hans föräldrar var fyrinspektören, redaren, skepparen och skeppsbyggaren Anders Börjesson Gathe på Vässingsö (13 december 1647-22 mars 1710) Läs mer …

La Revange

Kaparhuckert som byggdes 1710 för användning till kaperiverksamhet. Utrustades av Christian Gathe med flera. Bestyckad med 8 kanoner. Efter något år blev istället Lars Gathe ägare av skeppet. Befälhavare ombord var Christian Gathe och Tage Lewerentz under 1710, 1711 var det Jacob Backe, 1712 Henrik Läs mer …

Gunnar Rijsberg

Gunnar Olsson Rijsberg (också Risberg och Ryssberg) föddes 1683 och dog 1732. Han var anställd i den svenska flottan. Blev överstyrman den 22/5 1712, e.o. underlöjtnant 26/7 1712, överlöjtn. 21/2 1717, kaptenlöjtn. 1720. På krigsskeppen Verden 1712 och Enigheten 1715. År 1716 var han befäl på kaparfartyget Andromeda och Läs mer …