Börje Hansson Wessing

Son till Hans Börjesson Wessing som var bror till Anders Börjesson Gathe. Börje Hansson Wessing var därmed kusin till Lars Gathenhielm och Nils Nilsson. Kaparkapten under det Nordiska kriget,  senare kofferdikapten och 1723 borgare i Göteborg. 1715 befälhavare på kaparhuckerten La Revange, 1716 på kaparhuckerten Onsala Galej, Läs mer …