Snappopp (II)

Kaparsnau som tillhörde Lars Gathenhielm.  Var beväpnad med 12 kanoner och 2 bassar. Var ursprungligen ett nederländskt skepp vid namn De Dortse Maecht som togs som pris i november 1715.  Sågs utanför Nederländernas kust år 1716 vilket ledde till krav på skeppets återlämnande, Fördes år Läs mer …

Börje Andersson Hjelmström

Börje Andersson Hjelmström föddes omkring 1680 i Hjälmared, Älvsåkers socken i Halland. Han dog 1725 i Göteborg. Gift med Botilla Andersdotter Christman. De fick fyra barn, varav minst ett, en dotter, dog som liten.  Var skeppare och en period kaparkapten, bland annat på Snappopp. 1716 köpte Läs mer …

Snappopp (I)

Kaparfartyg som tillhörde Lars Gathenhielm och en tid stod under Börje Andersson Hjelmströms befäl. I  maj 1717 tog Snappopp tillsammans med kaparen Saint Louis det franska fartyget Saint Pierre som pris. Saint Pierre var ursprungligen ett nederländskt fartyg som hette Aurore de Zuidersee och som 1713 kapats Läs mer …

Börje Hansson Wessing

Son till Hans Börjesson Wessing som var bror till Anders Börjesson Gathe. Börje Hansson Wessing var därmed kusin till Lars Gathenhielm och Nils Nilsson. Kaparkapten under det Nordiska kriget,  senare kofferdikapten och 1723 borgare i Göteborg. 1715 befälhavare på kaparhuckerten La Revange, 1716 på kaparhuckerten Onsala Galej, Läs mer …