Snappopp (II)

Kaparsnau som tillhörde Lars Gathenhielm.  Var beväpnad med 12 kanoner och 2 bassar. Var ursprungligen ett nederländskt skepp vid namn De Dortse Maecht som togs som pris i november 1715.  Sågs utanför Nederländernas kust år 1716 vilket ledde till krav på skeppets återlämnande,

Fördes år 1717 av Sven Nilsson och Börje Hansson Wessing samt 1718-19 av Kristoffer Justus Hoenstierna.

Under Börje Hansson Wessings befäl togs skeppet De Stadt Gouda som pris år 1717 under en resa från Amsterdam till Trondheim med styckegods.