Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Börje Hansson Wessing

Son till Hans Börjesson Wessing som var bror till Anders Börjesson Gathe. Börje Hansson Wessing var därmed kusin till Lars Gathenhielm och Nils Nilsson. Kaparkapten under det Nordiska kriget,  senare kofferdikapten och 1723 borgare i Göteborg.

1715 befälhavare på kaparhuckerten La Revange, 1716 på kaparhuckerten Onsala Galej, 1717 på kaparfregatten Dankbarkeit såväl som på Snappopp (II).

Advertisements

3 Responses to Börje Hansson Wessing

  1. […] Befälhavare ombord var 1710-11 Anders Thorsson, 1711-12 Thomas Klein, 1715 Anders Thorsson igen samt Olof Börjeson och år 1716 Börje Hansson Wessing. […]

  2. […] Gathe, 1713-14 Lars Gathe, 1714 också Martin Röhl och Matthias Scheel, 1715 Matthias Scheel och B.H. Wessing, 1716 Kasper Schoedwill och Sven Nilsson, 1717 Albrecht Lund och 1718 Gunnar […]

  3. […] personer som Ingela Gathenhielm (Hammar), Christian Gathe, Nils Nilsson, Olof och Nils Knape och Börje Hansson Wessing.  Vid sidan av släktkretsen från Onsala var det till stor del affärsmän i Göteborg som var […]

Kommentera