Onsala Galej

Kaparhuckert utrustad av Lars Gathe år 1710. Övergick i Christian Gathes och Alexander Williamssons ägo år 1713.

Befälhavare ombord var 1710-11 Anders Thorsson, 1711-12 Thomas Klein, 1715 Anders Thorsson igen samt Olof Börjeson och år 1716 Börje Hansson Wessing.

Uppbrinagdes 1717 av norska huckerten Wahlfisken under befäl av kaptenlöjtnant Neuspitzer. Ingick därefter i Tordenskiolds eskader.

Advertisements

One Reply to “Onsala Galej”

  1. Pingback: Lars Gathenhielm | Det gamla Göteborg

Kommentera