Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Onsala Galej

Kaparhuckert utrustad av Lars Gathe år 1710. Övergick i Christian Gathes och Alexander Williamssons ägo år 1713.

Befälhavare ombord var 1710-11 Anders Thorsson, 1711-12 Thomas Klein, 1715 Anders Thorsson igen samt Olof Börjeson och år 1716 Börje Hansson Wessing.

Uppbrinagdes 1717 av norska huckerten Wahlfisken under befäl av kaptenlöjtnant Neuspitzer. Ingick därefter i Tordenskiolds eskader.

Advertisements

One Response to Onsala Galej

  1. […] 1716-1717 Lilla Jägaren, galliot, 1710- Merkurius, huckert, 1716 Mercurius, galliot, 1716- Onsala Galej, huckert, 1710-1713 Packan, galliot, 1711-1713 Postiljonen, fregatt, 1717- Providentia, fregatt, […]

Kommentera