Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

La Revange

Kaparhuckert som byggdes 1710 för användning till kaperiverksamhet. Utrustades av Christian Gathe med flera. Bestyckad med 8 kanoner. Efter något år blev istället Lars Gathe ägare av skeppet.

Befälhavare ombord var Christian Gathe och Tage Lewerentz under 1710, 1711 var det Jacob Backe, 1712 Henrik Hjortberg, O. Dahlqvist och Erik Gathe, 1713-14 Lars Gathe, 1714 också Martin Röhl och Matthias Scheel, 1715 Matthias Scheel och B.H. Wessing, 1716 Kasper Schoedwill och Sven Nilsson, 1717 Albrecht Lund och 1718 Gunnar Rijsberg.

När Lars Gathe var kapten ombord på La Revange i början av 1713 stoppades han av tullen utanför Nya Älvsborg. Han hade då en last av beck som inte var deklarerad. Skeppet konfiskerades och Lars Gathe fängslades på Kalvsund natten mellan 21-22 februari 1713. Han lyckades dock fly fter ett par timmar, tog tillbaka sitt skepp och begav sig därefter långt från Sverige. Troligen till Dunkerque eller någon annan hamn i norra Frankrike varifrån La Revange sedan opererade en tid. Men de var också verksamma i svenska vatten under denna period.

I april 1713 kapade La Revange under befäl av styrmannnen Martin Andersson det lübeckska skeppet S:t Peter. Lars Gathe var sannolikt iland och hemma i Onsala vid tillfället. När Lars Gathe återkommit till Sverige, vilket skedde i november 1713, anklagades han snart för sjöröveri på grund av händelsen med S:t Peter. I maj 1714 behandlades ärendet men Lars Gathe kunde aldrig personligen knytas till händelsen.

Advertisements

4 Responses to La Revange

  1. […] på kaparhuckerterna La Revange och Västgöten under år […]

  2. […] Nieroth 1710, fregatten Varberg 1711, kapargallioten Jägaren 1712, kaparhuckerten La Revange 1712, brigantinen Sjöblad 1712, brigantinen Hummern 1713, fregatten Varberg 1713, […]

  3. […] i det att båtsmännen i själva verket varit inhyrda för en resa till Norge med Vinthunden och La Revange. Gathenhielm dömdes därför den 16 december 1712 för brott mot förordningen av 17 mars 1711 att […]

  4. […] Bonne Espérance, 1711- La Grande Familie, 1716- La Revange, 1710-1718 Laxen (I), 1715- Laxen (II), 1718- Le Choc Hardi, 1716 Le Comte De Mörner, 1716-1719 Le […]

Kommentera