Magnus Ramdahl

Magnus (Måns) Ramdahl kom i svenska flottans tjänst år 1709 som överstyrman. Han blev underlöjtnant 5/5 1712, konfirm. överlöjtnant 5/5 1714, skeppskapten21/2 1717, och fick avsked 17/2 1720. Han tjänstgjorde bland annat på brigantinen Castor år 1714 samt på diverse kaparfartyg såsom Västgöten 1711 och Läs mer …

Västgöten

Anmäldes 28 november 1710 som utrustad kaparhuckert. Delägare var Anders Nilsson Cederflycht, Johan Casper Habermann, Nils Greif (Greiff), Berendt Örtegren, Johan Andris Olbers, Olof Häger och Sven Pijhl. År 1716 ägdes huckerten av And. Dittmar, J.C. Habermann, Hans Wennerstierna och Johan von Minden med en Läs mer …

Erik Sparrman

Erik Sparman eller mer korrekt Erich Gabriel Sparrman föddes 1681 och dog 1741. Han var son till Magnus Gabriel Sparrman och Anna Elisabeth Rosenholtz (-1681). Magnus Gabriel Sparrman var bror till Erik Sparrman (1655-98) som adlades Sparrsköld. Troligen gift med Anna Catharina (f. Torin), änka efter Läs mer …