Johan Rambeau

Johan Rambeau dog 1735-11-10i Göteborg. Var ägare av hammarbruket Borgvik som han övertagit från kusiner med namnet Borgström samt hemmanen Starrkärr och Torseröd. Han var son till Matthias Asmundsson (-1706). Äldsta dotter till Matthias Asmundsson var Elisabeth Matthiasdotter Rambeau (-1737) som först var gift med Läs mer …

Wetterling och Militz, sill, rikedom och konkurs

Matthias Asmundsson(-1706) var en handelsman och köpman i Göteborg. Han gjorde järnaffärer ihop med sin bror Nils Asmundsson. Den senare var ägare (eller delägare efter sin svärfar Sven Påvelsson Bånge) till Borgviks bruk som därefter övertogs av Mattias Asmundsson som i sin tur år 1688 Läs mer …

Wennerstierna – rikedom genom giftermål

Hans Pettersson  (1654-1719) föddes i Vänersborg som son till skräddaren Peder Larsson och Ingeborg Rickardsdotter. Han skaffade sig en betydande förmögenhet, främst genom förmånliga giftermål och kunde därigenom låna staten (kronan) ansenliga summor pengar. På grund av detta adlades han 1702 med namnet Wennerstierna och Läs mer …