Prinsessan

Fregatt som byggdes  i Karlskrona på det dåvarande Pihlgarts varv (privat varv på Stumholmen). Fick namnet Illerim. Byggmästare var Gilbert Sheldon. Längden var 41,57 m med bredd på 10,84 m. Hon sjösattes 1754. Tiden innan Ostindiska Kompaniet Fartyget som länge tjänstgjorde i Medelhavet som skydd för svenska Läs mer …

Bly som import- och exportvara på 1700-talet

En stor importvara rent värdemässigt på 1700-talet tycks bly, ten och kvicksilver ha varit. I alla fall i Göteborg. Bly tycks ha varit den viktigaste metallen av dem och en mycket stor del återexporterades. En hel del utfördes av Ostindiska kompaniet som last, det var Läs mer …