Fredrik Mauritz Colliander

Fredrik Mauritz Colliander föddes den 21 dec 1827 i Varberg och dog 9 Aug 1914. Han var gift med Emma Lindhult (1834-1920) från 1863. De fick 6 barn däribland Ernst August Colliander. Tog studentexamen 1844, hovrättsexamen 1851 och blev v. häradshövding 1854. Varit polisnot. och polismästare, stadsnotarie , justitierådman från 1872 och justitieborgmästare Läs mer …

Familjen Lindhult

Lindhult är en släkt som härstammar från sockerbagaren Johan Lindhult (-1733), vars patronymikon var Jönsson.  Han flyttade från Stockholm till Götetorg och fick burskap där 1706 (Almquist). Sonen Daniel Lindhult (1696- 1765) som var kyrkoherde i Getinge, Halland, var far till kyrkoherde Hans Lindhult (1751 — 1802) i Frillesås, Halland. Den sistnämndes son, Läs mer …