Långedragslinjen

Långedragslinjen byggdes som en järnväg mellan Stadsgränsen (nuvarande Kungssten) och Saltholmen. AB Långedrag bildades 1903 och fick tillstånd att bygga en järnväg år 1905. Banbygget startade 1906 och utfördes av ASEA på entreprenad. Göteborgs Spårvägar byggde samtidigt spårförbindelsen mellan det befintliga spårvägsnätet och Stadsgränsen . Långedragsbolaget Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Nya Älvsborg

År 1646 började Johan Wärnschöld, chef för fortifikationskontoret att formge en permanent befästning med en främre och större oregelbunden skans och ett bakre fyrhörnigt avskilt (detacherat) verk på Kyrkogårdsholmen i Wike fjord i Göta älvs mynning. Holmen låg då i Arendal, Lundby socken. Efter att Läs mer …

Långedrags varv

Kallas oftast Hjalmar Johanssons varv i Långedrag då varvet är helt förknippat med båtbyggaren Hjalmar Johansson som föddes i Kungsviken i en släkt av båtbyggare och fadern kallades Anton i Skogen. Redan som ung började Hjalmar Johansson bygga båtar hemma i Kungsviken. Det första han byggde Läs mer …

Ängholmens Varv

Ängholmens varv på Ängholmen invid Långedrag grundades vid mitten av 1800-talet av Lotsverket som från 1895 också disponerade ön som varit kronoholme sen 1823 under Sjöfartsverkets kontroll. Huvudägarna var från 1905 lotsarna vid Ängholmens lotsstation som då bildat ett aktiebolag för att bygga ut och Läs mer …

Skärgårdsverk i Göteborgs skärgård

I södra delen av nuvarande Göteborgs kuststräcka och i södra skärgården fanns inte så måmnga sillsalterier och ännu färre trankokerier. Men några fanns, det största fanns förmodligen på Känsö. I Långedrag fanns två mindre sillsalterier och på Styrsö Bratten fanns ett litet. Den nyinrättade karantänen på Känsö drogs in Läs mer …