En guide till Göteborgs stadsdelar – Nya Älvsborg

År 1646 började Johan Wärnschöld, chef för fortifikationskontoret att formge en permanent befästning med en främre och större oregelbunden skans och ett bakre fyrhörnigt avskilt (detacherat) verk på Kyrkogårdsholmen i Wike fjord i Göta älvs mynning. Holmen låg då i Arendal, Lundby socken. Efter att Läs mer …