Glupande Ulven

Kaparhuckert som 1711 Torbjörn Olsson, Tore Moberg, Thore Otterbäck, Erik Norman, Anders Warneke och Johan Gercken (Gerchen). Anmäldes som kapare i mars 1711. I början var Torbjörn Olsson kapten ombord men 20 juli 1711 efterträddes han av Henrik Plomholt som i augusti samma år efterträddes av Läs mer …

Thore Otterbäck

Thore Otterbäck från Göteborg var en av de personer som tillsammans med Lars Gathe lät utrusta ett av de allra första kaparfartygen i Göteborg under sommaren 1710, gallioten Lilla Jägaren. De andra delägarna var Stefan Liedberg, Hans Sprinchorn, Paul Halbmeijer, Håkan Sahlberg och Volrath von Lengerken. Läs mer …

Lilla Jägaren

Gallioten Lilla Jägaren var ett av de först utrustade kaparfartygen i Sverige. Initiativtagare till att ansöka om kaparbrev var Lars Gathe som till investerare fick flera av sin fars affärsvänner såsom Stefan Liedberg, Thore Otterbäck, Hans Sprinchorn, Paul Halbmeijer, Håkan Sahlberg och Volrath von Lengerken. 4 män, Läs mer …