Lilla Jägaren

Gallioten Lilla Jägaren var ett av de först utrustade kaparfartygen i Sverige. Initiativtagare till att ansöka om kaparbrev var Lars Gathe som till investerare fick flera av sin fars affärsvänner såsom Stefan Liedberg, Thore Otterbäck, Hans Sprinchorn, Paul Halbmeijer, Håkan Sahlberg och Volrath von Lengerken.

4 män, Anders Thorsson, Jacob Feigel, Tyris Hasselgren och Thore Otterbäck, gick i borgen för satsningen och intygade att kaparna skulle följa alla lagar och föreskrifter.

Som kapen ombord anställdes Thore Moberg. Han behöll tjänsten till 1712. Redan i augusti 1710 tog Lilla Jägaren sina första priser och det allar första kapade fartyget var nederländska De Vogel med Jan Janssen som befäl ombord.

Andra tidiga kaparfartyg i Göteborg och på Västkusten var Jägaren som ägdes av göteborgarna Thore Otterbäck och Jacob Feigel, Constantia och Europa.