Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Jägaren (I)

Kapargalliot tillhörande Thore Otterbäck och Jacob Feigel samt öborna Lars Helgesson och Jon på Styrsö. Anhållan om kaparbrev insändes av amiralen Erik Siöblad den 25 mars 1710. Thore Otterbäck var också delägare i Lilla Jägaren tillsammans med bl.a. Lars Gathe.

Befälhavare 1710 var Anders Dahlberg, 1712-1714 Henrik Hjortberg, Thore Moberg och Arvid Sijk samt 1715 Erik Andersson.

Galliot

Exempel på en galliot

Galliot var på denna tid ett från nederländerna stammande flatbottnat fartyg, tacklat som galeas med stor- och mesanmast. Den främre masten förde rår och stod tämligen långt från förstäven. Eftersom denna tackling lämnade ett jämförelsevis fritt förskepp, ansågs galioter lämpliga som bombfartyg. På tyska och holländska Nordsjökusten förekom gallioter ganska talrikt under mitten av 1700-talet. Dessa var byggda på köl och liknade galeaser.

Advertisements

2 Responses to Jägaren (I)

  1. […] Jägaren och var själv delägare tillsammans med Thore Otterbäck i en annan galliot med namnet Jägaren. Från den 6 mars 1711 var han också delägare i kapargallioten Packan tillsammans med Johan […]

  2. […] 1718- Jungfru Ewa Catharina, 1718- Jägaren (I), 1710- Jägaren (II), […]

Kommentera