Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Thore Otterbäck

Thore Otterbäck från Göteborg var en av de personer som tillsammans med Lars Gathe lät utrusta ett av de allra första kaparfartygen i Göteborg under sommaren 1710, gallioten Lilla Jägaren. De andra delägarna var Stefan Liedberg, Hans Sprinchorn, Paul Halbmeijer, Håkan Sahlberg och Volrath von Lengerken.

4 män, Anders Thorsson, Jacob Feigel, Tyris Hasselgren och Thore Otterbäck, gick i borgen för satsningen och intygade att kaparna skulle följa alla lagar och föreskrifter.

Som befälhavare anställdes Thore Moberg som behöll befälet intill 1712.

Utöver Lilla Jägaren investerade Thore Otterbäck tillsammans med Jacob Feigel också i kapargallioten Jägaren. Ansökan om kaparbrev skickades in av Erik Siöblad redan den 25 mars 1710. 1711 blev han också delägare i den nybyggda kaparhuckerten Glupande Ulven.

Advertisements

3 Responses to Thore Otterbäck

  1. […] tillhörande Thore Otterbäck och Jacob Feigel samt öborna Lars Helgesson och Jon på Styrsö. Anhållan om kaparbrev insändes […]

  2. […] var Lars Gathe som till investerare fick flera av sin fars affärsvänner såsom Stefan Liedberg, Thore Otterbäck, Hans Sprinchorn, Paul Halbmeijer, Håkan Sahlberg och Volrath von […]

  3. […] borgensman för de som ägde kapargallioten Lilla Jägaren och var själv delägare tillsammans med Thore Otterbäck i en annan galliot med namnet Jägaren och från 1710 delägare i kaparfregatten Göta Lejon. […]

Kommentera