Göteborgs Köpmansbank

Göteborgs Köpmansbank grundades 1873 med A.L. Reuterskiöld som ordförande och Conrad Hamberg som vice ordförande. Från 1878 var Per August Zethraeus VD och från 1879 också styrelseledamot. 1901 blev Conrad Hamberg ordförande. Övriga styrelseledamöter i början av 1900-talet var Axel Jonsson (från 1884), J.A. Florell Läs mer …

Sparbankshuset Västra Hamngatan

Hus som stod färdigt 1907 på Västra Hamngatan i det kvarter som numera heter kvarteret Sparbanken. Ligger i hörnet Västra Hamngatan och Kyrkogatan. Redan från början av 1800-talet bedrevs låneverksamhet på de tomter där Sparbanskhuset står sen 1907. Detta då familjer Leffler här hade sin stadsmäkleri Läs mer …

Skandinaviska Kredit (Skandinaviska Banken)

Under våren 1863 hölls ett nordiskt nationalekonomiskt möte i Göteborg. På det mötet och i en mindre krets lade den danske finansmannen C.F. Tietgen fram en plan på ett skandinaviskt-internationellt finansinstitut med säte i Köpenhamn. Det skedde i liten grupp av deltagare, däribland Oscar Ekman, Läs mer …