Göteborgs Sparbank

Göteborgs sparbank var Sveriges första sparbank, grundad 1820 på initiativ av Eduard Ludendorff, som hade invandrat från Stettin i slutet av 1808. i den första styrelsen ingick Axel Pontus von Rosen, Carl Fredric af Wingård, Samuel Arfwidson som ordförande, Olof Wijk d.ä., Anders Magnus Prytz, Anders Leffler, Johannes Daniel Blomsterwall, Eduard Ludendorff och Daniel Dahl. Läs mer …

Sparbankshuset Västra Hamngatan

Hus som stod färdigt 1907 på Västra Hamngatan i det kvarter som numera heter kvarteret Sparbanken. Ligger i hörnet Västra Hamngatan och Kyrkogatan. Redan från början av 1800-talet bedrevs låneverksamhet på de tomter där Sparbanskhuset står sen 1907. Detta då familjer Leffler här hade sin stadsmäkleri Läs mer …