Göteborgs Sparbank

Göteborgs sparbank var Sveriges första sparbank, grundad 1820 på initiativ av Eduard Ludendorff, som hade invandrat från Stettin i slutet av 1808. i den första styrelsen ingick Axel Pontus von Rosen, Carl Fredric af Wingård, Samuel Arfwidson som ordförande, Olof Wijk d.ä., Anders Magnus Prytz, Anders Leffler, Johannes Daniel Blomsterwall, Eduard Ludendorff och Daniel Dahl. Läs mer …

Ungewitter & Co

Handelsföretag i Göteborg som grundades av familjen Ungewitter. Ungewitter & Co sysslade bland annat med spannmålshandel, brännvinsbränning, saltimport och sillexport. 1812 blev Eduard Ludendorff (1790-1824) delägare i Ungewitter & Co som då fick namnet Ungewitter, Ludendorff & Co. Efter hans död tycks firman ha återtagit namnet Läs mer …

Möllerska plantaget

Möllerska plantaget (11:1 och 11:2) arrenderades som trädgård på 1600- talet och bebyggdes under 1700-talet. Innehades år 1790 av Peter Militz. I början av 1800-talet drevs ett värdshus på landeriet, blev sedermera kolerasjukhus och stadens första epidemisjukhus. Brändes ned 1885. CRA Fredberg skrev följande om Läs mer …