Ungewitter & Co

Handelsföretag i Göteborg som grundades av familjen Ungewitter. Ungewitter & Co sysslade bland annat med spannmålshandel, brännvinsbränning, saltimport och sillexport.

1812 blev Eduard Ludendorff (1790-1824) delägare i Ungewitter & Co som då fick namnet Ungewitter, Ludendorff & Co. Efter hans död tycks firman ha återtagit namnet Ungewitter & Co. Vid denna tid tycks företaget bland annat ha ägnat sig åt att driva grustäkter och leverera byggmaterial till olika göteborgsföretag såväl som att driva en spikfabrik belägen i Mölndal. För grustäkternas skull arrenderades stora delar av Sannegårdens mark där Ungewitter & Co av allt att döma också innehade Sörhallens tidigare sillsalteri.

Efter sillperioden och kontinentalblockadens gyllene era i Göteborg blev Ungewitter & Co också en av stadens större järnexportörer.

1814 blev Johan Anders Falck (1792-1852) också delägare, vilket han förblev till sin död. Hans son Gustaf Magnus Falck (1838-1900) var delägare 1861—80 och ensam ägare 1880—1900. Åren 1861-80 var också den senares kusin Magnus Erland Falck (1832-1922) delägare.

Från början av 1850-talet till mitten av 1860-talet bedrev Ungewitter & Co också rederiverksamhet med segelfartyg och därefter en mindre rederiverksamhet med ångfartyg

Segelfartyg för vilka Ungewitter & Co var huvudredare

  • Amazon, skepp på 330 läster senare 319 läster. Byggt 1846 i St. Johns, Kanada, Sannolikt inköpt 1855. Troligen sålt till Ekman & Co 1859. Befälhavare A.J. Cullberg.
  • Charlotta Maria, skonertbrigg, senare skonert, på 62 läster. Byggd 1850 i Kristinehamn. Såld till S.R. Söderbom i Strömstad, troligen 1855. Befälhavare A.B. Elfversson och A.J. Cullberg.
  • Jenny, skonertbrigg på 66 läster. Troligen inskaffad 1851 och såld 1855. Befälhavare J. Elfversson.
  • Maria Mathilda, skepp på 197 läster, senare 184 läster. Troligen inskaffat 1855 och sålt 1861. Ekman & Co var delägare i fartyget. Befälhavare. J. Elfversson och A.B. Elfversson.
  • Trent, skepp på 166 läster. Byggt 1854 i Västervik. Troligen inskaffat 1855. Överlåtet på J. Elfverson efter 1869 men innan 1873. Befälhavare A.B. Elfversson, J. Elfversson och P.A. Höök.