Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Magnus Erland Falck

Magnus Erland Falck föddes 1832-03-16 i Södra Mellby i Kristianstads län och dog 2 april 1922 i Göteborgs, Hans föräldrar var prästen Petrus Samuel Falck (1788-1849) och Eva Katarina Karstén.

Efter skolstudier anställdes han år 1850 som bokhållare i firma Ungewitter & Co. 1861 blev han delägare tillsammans med sin kusin Gustaf Magnus Falck (1838-1900) men lämnade firman igen år 1880. Han grundade istället en egen firma, M.E. Falck som han drev till 1913. Mellan 1890 och 1913 var han också chef för Brandförsäkrings AB Norrlands kontor i Göteborg. Han var också styrelseledamot i Ab Göteborgs Förenade Bryggerier och AB J.A. Pripp & Son 1895-1922.

Ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg 1878-1902 och hade under den tiden en lång rad förtroendeuppdrag för staden.

Källa: Magnus Fahl, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Advertisements

One Response to Magnus Erland Falck

  1. […] var delägare 1861—80 och ensam ägare 1880—1900. Åren 1861-80 var också den senares kusin Magnus Erland Falck (1832-1922) […]

Kommentera