Göteborgs järnexport 1730-1910 – företagen

Fram till mitten av 1700-talet så domineras järnexporten över Göteborg av ett antal brittiskägda familjefirmor med koppling till den brittiska hamnstaden Kingston-upon-Hull, normalt kallad Hull. Det handlar om familjer/firmor/företag som Grundy, Mowld (Mould), Ross, Jaraldt  och Maister där alla utom Ross är Hull-familjer. Flera av dessa familjer/firmor hade också verksamhet i Stockholm och Helsingör.

Järnexport år 1730 var (med exporten angiven i ton)

Grundi, 1 600, Göteborg
Mould, 1 400, Göteborg
Ström, 1 300, Göteborg
Herwegh (Hervig), 880, Göteborg

Järnexport år 1740 (med exporten angiven i skeppund)

Sahlgren, 9 200, 12%
Anderson & Hall
Nic. Matzen
Gustaf Cahman
Bagge & Schultz
Parkinson & Jaraldt
Vincent Beckman

Järnexport år 1750 (med exporten angiven i skeppund)

Peter Bagge
Chr. Arfvidsson & Söner
Vincent Beckman & Co
Jaraldt
Sahlgren, 5 500, 7%
Wilson & Pike
George Bellenden
Colin Campbell
Volrath von Öltken

Dessa brittiska handelsmän ersätts senare med en annan grupp exportörer som har koppling till Ostindiska kompaniet eller sillboomen på den svenska västkusten såsom Sahlgren & Alströmer, Abraham GrillMartin Holterman, John Wilson. John Hall, Peter Bagge, Christian Arfvidson och Vincent Beckman. På 1770-talet gick Sahlgren & Alströmer i konkurs och Chr. Arfvidson & Co fick problem. John Hall & Co var den firma som tog över deras affärer.  En del av järnet användes om ballast och täckmantel vid tesmugglingen till Storbritannien som var en mycket lönsam verksamhet.

Exportörer 1752-1770, namn, export i ton, andel av exporten

Exportör/År 1752   1760   1770  
Peter Bagge 1300 14%
Chr. Arfvidsson & Söner 1200 13% 1900 16% 4000 39%
Vincent Beckman & Co 1300 14% 2100 18% 1900 18%
Jaraldt 1300 14% 2000 17%
Cornelia Hall 1000 11%
Sahlgren & Alströmer 700 8% 310 3% 140 1%
Abraham Grill 149 2% 180 2%
John Hall & Co 270 3%
Martin Holtermans Söner 370 3% 80 1%
Totalt Göteborg 9200   11600   10300  

Källa: Kurt Samuelsson, De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815, 1951

Exportörer 1777-1800, namn, export i ton, andel av exporten

Exportör/År 1777   1790   1800  
Chr. Arfvidsson & Söner 5500 41% 520 4%
Vincent Beckman & Co 1100 8%
Sahlgren & Alströmer 15 0%
John Hall & Co 4000 30% 10600 76% 5200 48%
Martin Holtermans Söner 90 1% 1000 7% 2200 20%
Totalt Göteborg 13400   13900   10800

Källa: Kurt Samuelsson, De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815, 1951

John Hall & Co var i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet den helt dominerande firman men gick i konkurs 1807 vilket lämnade stort utrymme för nya exportörer. Framförallt var det Niclas Björnberg, Low & Smith samt D. Carnegie & Co som i det första skedet tjänade på konkursen då ägare av dessa firmor var konkursförvaltare i den Hallska konkursen.

Under kontinentalblockaden var det så ett antal handelsmän med goda förbindelser i USA som tog över, såsom den brittiskägda firman Low & Smith som tidigare var engagerad i sillnäringen vilket också Joseph & Olof Hall var. Nybildade firmor som Rob. Dickson & Co, Olof Wijk & Co och Alex. Barclay & Co växte sig också stora men fler av dem gick i konkurs när den exceptionella handeln under kontinentalblockaden tog slut.  Göteborg fungerade under den perioden som smuggelcentrum för varor till och från Storbritannien, däribland många varor till och från USA.

Exportörer 1803-1808, namn, export i skeppund, andel av exporten

Exportör/År 1803   1805   1808  
John Hall & Co 34000 37% 31000 30%
D. Carnegie & Co 1000 1% 12000 13%
Martin Holterman & Söner 16000 17% 16000 15% 8000 9%
Low & Smith 18000 19% 15000 14% 9000 10%
Ekman & Co 7000 8% 5000 5% 5000 5%
Kennedy & Åberg 7000 8% 7000 7% 5000 5%
Niclas Björnberg 13000 13% 6000 7%
Laurent Tarras 5000 5%
Malm & Söner 9000 10%
Göteborg totalt 93000   104000   92000  

Exportörer 1810-1815, namn, export i skeppund, andel av exporten

Exportör/År 1810   1813   1815  
D. Carnegie & Co 9000 7% 5000 6% 6000 4%
Martin Holterman & Söner * 31000 24% 21000 13%
Low & Smith 15000 12% 12000 16% 26000 17%
Niclas Björnberg 35000 28% 10000 13% 5000 3%
Malm & Söner 10000 6%
Rob. Dickson & Co 6000 8% 10000 6%
Olof Wijk & Co 10000 13% 18000 12%
Jos. & O. Hall 21000 13%
Göteborg totalt 127000   77000   156000  
* Från 1811 AP Frödings Enka & Co

Efter kontinentalblockaden och på grund av konkurserna blev det återigen en ny grupp handelshus som blev ledande exportörer. Alex. Barclay & Co, Olof Wijk & Co, D. Carnegie & Co samt den gamla firman Martin Holtermans Söner  (bytte med nya ägare namn till A.P. Frödings Enka & Co) överlevde och frodades medan Ludendorff, Ungewitter & Co. C.A. Murray, Jam. Dickson & Co (tog över de affärer Rob. Dickson & Co hade) var nya.

Exportörer 1818-1823, namn, export i skeppund, andel av exporten

Exportör/År 1818   1820   1823  
D. Carnegie & Co 7000 8% 6000 7% 3000 2%
A.P. Frödings Enka & Co 12000 13% 9000 10% 20000 16%
Jam. Dickson & Co 7000 8% 8000 9% 16000 13%
Olof Wijk & Co 17000 19% 16000 17% 28000 22%
A. Barclay & Co 16000 18% 20000 22% 29000 23%
Willerding & Co 12000 13%
Ungewitter & Co 11000 12% 16000 13%
C.A. Murray 10000 11% 7000 5%
Göteborg totalt 89000   92000   128000  

Exportörer 1825-1830, namn, export i skeppund, andel av exporten

Exportör/År 1825   1828   1830  
D. Carnegie & Co 18000 12% 12000 9% 9000 8%
A.P. Frödings Enka & Co 10000 7%
Jam. Dickson & Co 29000 20% 28000 21% 12000
Olof Wijk & Co 15000 10% 18000 13% 22000 19%
A. Barclay & Co 52000 36% 43000 32% 39000 35%
Ungewitter & Co 4000 3% 4000 3% 5000 4%
Fr. Nyström 7000 5% 9000 7% 7000 6%
Göteborg totalt 145000   134000   113000

Under den först halvan av 1800-talet växte också en tudelning fram där vissa firmor kom att dominera mottagningen av järn från järnbruken. Två sådana företag var C. Fr. Waern & Co samt Sven Renström & Co. Exportörer förblev firmorna med kontakter i Storbritannien och USA såsom Alex. Barclay & Co, Olof Wijk & Co, D. Carnegie & Co men även nya exportörer som John West Wilson och Ekman & Co. Med tiden blev även mottagarfirmorna stora exportörer. Dessa firmor fungerade i de flesta fall som rena kommissionärer för järnbruken och inte längre som finansiärer på det sätt de äldre handelshusen gjorde genom förskott och lån.

Exportörer 1833-1838, namn, export i skeppund, andel av exporten

Exportör/År 1833   1835   1838  
D. Carnegie & Co 19000 15% 18000 10% 17000 8%
A.P. Frödings Enka & Co 7000 6% 6000 3%
Jam. Dickson & Co 16000 13% 10000 5% 20000 10%
Olof Wijk & Co 10000 8% 47000 26% 48000 24%
A. Barclay & Co 52000 41% 64000 35% 58000 29%
Ungewitter & Co 5000 4% 25000 12%
Fr. Nyström 4000 2%
W. Malm 5000 4% 21000 11%
Ekman & Co 5000 3% 5000 2%
James Sinclair 8000 4%
Göteborg totalt 127000   183000   203000  

Exportörer 1840-1845, namn, export i skeppund, andel av exporten

Exportör/År 1840   1843   1845  
D. Carnegie & Co* 13000 8% 6000 6% 3000 2%
Jam. Dickson & Co 22000 13% 9000 8% 8000 5%
Olof Wijk & Co 17000 10% 10000 9% 12000 7%
A. Barclay & Co 43000 25% 25000 23% 49000 30%
Ungewitter & Co 28000 16% 13000 12%
Ekman & Co 5000 3% 5000 5% 10000 6%
B.E. Dahlgren 10000 9% 23000 14%
C. Fr. Waern & Co 7000 6% 18000 11%
J.W. Wilson 11000 7%
Göteborg totalt 170000   109000   165000
* Från 1846 Fr. Malm & Co

Alex. Barclay & Co slutade på 1860-talet med järnexport för att istället huvudsakligen importera bomull och ägna sig åt textilindustri. D. Carnegie & Co förvandlades vid mitten av 1800-talet till ett sockerföretag med import av socker och sockerbruk. Järnexportverksamheten togs över av en tidigare anställd som startade firman Fr. Malm & Co.

Exportörer 1850-1860, namn, export i ton, andel av exporten

Exportör/År 1850   1855   1860  
Olof Wijk & Co 1700 5% 200 1% 900 2%
Jam. Dickson & Co 400 1% 700 2%
Alex. Barclay & Co 2500 8% 3000 9% 1700 4%
C. Fr. Waern 4600 14% 3200 10% 4000 10%
Ekman & Co 5400 17% 5800 18% 10800 27%
Sven Renström & Co 1600 5% 2800 9% 5100 13%
B.E. Dahlgren 5200 16% 4500 14% 3100 8%
Fr. Malm & Co 1000 3% 1300 4% 1600 4%
J.W. Wilson 1100 3% 1100 3%
L.G. Bratt & Co 2000 5%
Göteborg totalt 32600   32100   40500  

Källa: A. Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Exportörer 1865-1875, namn, export i ton, andel av exporten

Exportör/År 1865   1870   1875  
C. Fr. Waern 4200 8% 4200 5% 1400 1%
Ekman & Co 9100 18% 10900 13% 11700 13%
Sven Renström & Co 7000 14% 13800 16% 9700 10%
B.E. Dahlgren 2300 5% 2800 3% 800 1%
Fr. Malm & Co 1800 4% 5800 7% 7200 8%
L.G. Bratt & Co 1700 3% 5100 6% 9700 10%
A. Fröding & Co 10300 12% 12700 14%
J.A. Kjellberg & Söner 1000 2% 6300 7% 8800 9%
Carl Meyer 700 1% 5300 6%
Jonsson, Sternhagen & Co 2100 2%
Göteborg totalt 50600   84600   93400

Källa: A. Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Mot slutet av 1800-talet växte exportörer som praktiken var rena speditionsfirmor fram som exempelvis Jonsson, Sternhagen & Co, Carl Meyer och Tycho Roberg. Som kommissionärsfirma blev L.G. Bratt & Co den största och familjen Fröding återkom som stor järnexportör igenom firma A. Fröding & Co.

Exportörer 1880-1890, namn, export i ton, andel av exporten

Exportör/År 1880   1885   1890  
C. Fr. Waern 600 1%
Fr. Malm & Co 6900 7% 4900 5% 8700 8%
Ekman & Co 16500 17% 5500 5% 3700 3%
Sven Renström & Co 8200 9% 6100 6% 10300 9%
J.W. Wilson 2400 3% 2100 2% 3200 3%
L.G. Bratt & Co 18400 19% 14600 14% 22100 20%
A. Fröding & Co 15200 16% 12700 12% 10000 9%
J.A. Kjellberg & Söner 5000 5% 6700 6% 6300 6%
Carl Meyer 9200 10% 8400 8% 7700 7%
Jonsson, Sternhagen & Co 7900 8% 15800 15% 16500 15%
A. von Braun 2600 2%
Göteborg totalt 95400   104500   112400  

Källa: A. Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Exportörer 1895-1910, namn, export i ton, andel av exporten

Exportör/År 1895   1900   1905   1910  
Ekman & Co 2700 3% 1700 2% 2900 3% 4300 4%
Sven Renström & Co 8400 9% 7700 7% 2900 3%
J.W. Wilson 4400 5% 500 0% 1900  2% 4100 4%
L.G. Bratt & Co 20300 22% 19500 18% 14700 14% 13600 12%
A. Fröding & Co 10300 11% 7500 7% 5600 5%
J.A. Kjellberg & Söner 4000 4% 4000 4% 5400 5% 6500 6%
Carl Meyer 12400 13% 14800 13% 17700 17% 19200 17%
Jonsson, Sternhagen & Co 8600 9% 14700 13% 14000 13% 20500 18%
A. von Braun 4400 5% 5400 5% 4200 4% 3100 3%
Tycho Roberg 2300 2% 9700 9% 17700 17% 6300 6%
Göteborg totalt 92200   110900   106800   114300

Källa: A. Attman, Göteborgs Stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

Ett svar på ”Göteborgs järnexport 1730-1910 – företagen”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.