Low & Smith

Engelsmännen David Low (1739-1823) och John Smith (1744-1813) drev en handelsfirma i Göteborg under namnet Low & Smith. Från början av 1800-talet till David Lows död år 1823 var firman en av de största järnexportörerna i Göteborg. David Low var ogift och ägare till Gullringsbo i Lerum åren 1802-03. John Smith var utöver sin verksamhet som grosshandlare också brittisk konsul i Göteborg. Innan han startade egen firma var han anställd i James Christies firma.

Low & Smith var en av de större exportörerna av sill och tran på 1790-talet och fram till sillperiodens slut 1809. Man ägde en rad sillsalterier och trankokerier som exempelvis Krossholmens sillsalteri och trankokeri på Hisingen, Flatholmens skärgårdsverk (trankokeri och salteri) utanför Tjörn, Käbbe nabbe trankokeri vid Kyrkesund och Margaretaholmens stora trankokeri invid Gullholmen samt exporterade sill och tran. Ägare till sistnämnda verk innan Low & Smith övertog det var Robert Crosswall.

Mellan 1807 och 1818 var David Low en av sysslomännen i konkursen i Hall & Co. I likhet med de andra sysslomännen David Carnegie och Niklas Björnberg tycks firman ha övertagit en del av affärerna som drevs i John Hall & Co. John Hall & Co gick i konkurs 1807 och 1810 var verksamheterna i huvudsak sålda.

1805 stod Low & Smith för 14% av järnexporten från Göteborg, 1810 12% och 1815 17%.  Firman var en av de firmor som engagerade sig i exporten av järn till USA och gjorde goda affärer under kontinentalblockaden. Några andra sådana firmor var Niklas Björnberg, Robert Dickson & Co, Jos & Olof Hall, Olof Wijk samt AP Frödings Enka (f.d. Martin Holterman & Söner). Både den Holtermanska firman och firman Low & Smith hade påbörjat export till USA redan i början av 1790-talet. Järn som exporterades dit utnyttjades som barlast och togs som returlast av US-amerikanska skepp som kommit till Europa med kolonialvaror av olika slag som ris, tobak och bomull.