C. Fr. Waern & Co

C. Fr. Waern & Co bildades 1813 av Carl Fredrik Waern d.ä. efter att denne en kort tid arbetat för brodern Peder Waern som drev en sillsalterifirma i Göteborg tillsammans med ytterligare en bror, Lennart Waern. Kontoret låg i det som idag kallas Gillbladska huset på Kungsgatan, men då kallades Melinska huset efter ägaren Olof Melin. Under kontinentalblockaden handlade företaget med spannmål inom Sverige och exporterade trävaror till Storbritannien.

Firman överlevde krisen vid kontinentalperiodens slut och var 1817 den största trävaruexportören i Göteborg. Exporten i övrigt bestod av järn. På järnsidan var firman framförallt i början främst en mottagare av järn från bruken som de sen delvis sålde vidare till andra firmor som ombesörjde exportenDessutom var firman en stor importör av guano (gödsel) och fortsatte sin inrikes spannmålshandel.

1823 flyttade Carl Fredrik Waern till det nyköpta Baldersnäs i Dalsland och firman göteborgskontor sköttes därefter av C.E. Billman. Samtidigt som Baldersnäs köptes också Bäckefors bruk. Vi denna tid arbetade strax under 80 personer på Bäckefors bruk. 1832 dog C.E. Billman och han efterträddes av Adolf Melin, svåger till C.Fr. Waern d.ä. som kontorschef i Göteborg.

Som första bruk i Sverige började Bäckefors 1829 att använda sig av lancashiremetoden under ledning av verkmästare Samuel Houlder. Under de kommande åren utökades bruksområdet med flera byggnader och ombyggnader. En ny såg, smedjor, kolhus och verkstäder uppfördes, liksom bostäder och kontor. På 1850-talet framställdes 1500 ton stångjärn om året på Bäckefors, vilket var att betrakta som mycket på den tiden. 1855 arbetade nästan 370 personer på bruket.

1852 upptogs sönerna Carl Fredrik Waern d.y. (1819-99) och Morten Waern som delägare i firman vars namn då ändras till C Fr Waern & Co. 1856 utträdde Morten Waern ur firman och flyttade till London för att där starta en egen firma med agentur för familjens svenska exportfirman. I övrigt exporterade firman stora kvantiteter järn till handelsmannen Henry Unwin i Sheffield.

Gödselhandeln ledde också till att firman anlade en gödselfabrik vid Klippan är 1856. Verksamheten tycks dock ha blivit kortlivad. Fabriken brann ner 1857 men firman fortsatte att ha magasin och förråd på platsen

Efter att Carl Fredrik Waern d.ä. dött år 1858 så köpte arvingarna in Billingsfors bruk, också det i Dalsland, år 1859. Firmans bruksanläggningar laddes i aktiebolaget Baldersnäs AB. Adolf Melin blev samma år delägare i firman. Med tiden blev Carl Fredrik Waern d.y. allt mindre aktiv i firman. Hans politiska aktiviteter i Stockholm tog överhanden. Istället kom sönerna Carl Fredrik Waern (III) och Peder Waern, båda två delägare från 1859,  att ta över ledningen i företaget tillsammans med Adolf Melin. Kring 1880 upphörde firmans järnexport upphörde nästan helt. Istället kom firman att främst bli exportör av papper och pappersmassa. 1897 ombildades firman till kommanditbolag, KB C. Fr. Waern & Co med Peder Waern som VD.

Baldersnäs cirka 1870

Baldersnäs cirka 1870

I Baldersnäs AB ingick Billingsfors bruk, Bäckefors bruk, Katrinefors bruk, Skåpafors sågverk och Långeds sågverk. Bäckefors bruk såldes 1882 och även Katrinefors bruk såldes. 1883-84 startade tillverkning av pappersmassa i Billingsfors och sistnämnda startades också massatillverkning i Långed. Järntillverkningen vid de kvarvarande bruken lades ner under 1880-talet.

Baldersnäs AB fick ekonomiska problem på 1890-talet och upplöstes 1897. Därefter var varje bruk ett eget bolag (AB Långed, Billingsfors AB) förutom Skåpafors som köptes av Gustavsfors Fabrikers AB (familjen Ekman). 1918 startades AB Billingsfors-Långed som tog över bruken i Billingsfors och Långed. 1920 hade företaget 350 anställda och i styrelsen satt C.F.W. Hederstierna (ordf.), G. Dickson, B. Klintman (VD), A.E. Olsson och Peder Waern.

Sannolikt var firman också delägare i AB Upperuds Trämassefabrik (bildat 1885,  25 anställda 1920) och Håfreströms AB (bildat 1880, 200 anställda 1920, inklusive dotterbolaget Ulriksfors Sulfit AB). C. Fr. Waern var återförsäljare av dessa företags pappersmassa och papper. Dessutom sålde friman pappersmassa och papper för värmländska Rottneros.

1910 blev Arne Waern (1883-1981), son till Peder Waern, delägare i firman. 4 år senare var de tvungna att sälja lokalerna och byggnaderna i Klippan till Göteborgs stad. Istället köptes mark i Tingstadsvass där firman ligger än idag. På platsen byggdes några stor magasin och en liten hamn anläggs. Ägandet av hamnen lades från 1923 i ett för ändamålet bildat bolag, Hamn AB Tingstad, som ägnar sig åt speditions- och lagerverksamhet.

Bruksbolagen i Dalsland kom under 1930-talet i ekonomiska problem och tvingades 1934 till rekonstruktion. Göteborgs Bank tog över 98% av aktierna i Ab Billingsfors-Långed men C. Fr. Waern & Co fortsatte sköta exporten av produktionen intill 1949 då Bonniers köpte AB Billingsfors-Långed. 1944 köptes Gustavsfors Fabrikers AB av AB Billingsfors-Långed,

C. Fr. Waern & Co ombildades 1927 till aktiebolag med Arne Waern som VD. Under mellamkrigsperioden minskade exportverksamheten och istället blev import av allehanda varor från Europa och Asien. på 1950-talet växte denna verskamhet snabbt samtidigt som exporten av papper, pappersmassa, trävaror och maskiner fortsatte. Bolaget flyttade på 1950-talet kontoret till Södra Hamngatan 23 och 1958 blev Olof Waern, son till Arne Waern, VD. Verksamheten minskade under hans tid. Trävaruhandeln var såld till en tidigare chef och importverksamheten var kraftigt minskad.

När Olof Waern 1970 efterträddes av sin som Carl Fredrik Waern som VD gick firman med förlust med räddades av vinsterna i speditionsverksamheten inom Hamn AB Tingstad. All handel med trä och järn lades ner, pappersexporten minskade men dog inte och maskinexport blev företagets viktigaste verksamhet.

1986 såldes Hamn AB Tingstad och speditionsverksamheten men en av fastigheterna blev kvar i C. Fr. Waern & Co:s ägo. Samma år löste Carl Fredrik Waern in flertalet övriga aktieägare och blev majoritetsägare i företaget.  Fastigheten brann dock ner och 1989 byggdes en ny byggnad på platsen som ägdes av Humlans Minilager AB. Verksamheten var och är uthyrning av förråd för privatpersoner och det var Sveriges första anläggning av detta slag. Denna verksamhet såldes 2015 till 24 Storage.

C. Fr. Waern & Co bedriver idag en begränsad verksamhet som exportör av papper.

Källor:
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963
Jan Kuuse, Ekman – ett handelshus 1802-96, 1996

2 svar på ”C. Fr. Waern & Co”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.