Adolph Wilhelm Melin

Adolph Wilhelm MelinAdolph Wilhelm Melin föddes 1808 i Göteborg och dog 1897 i samma stad. Han var son till Olof Melin (1734-1834) och Elisabeth Stockman (1773-1815) samt halvbror till Paul Henrik Melin. Han var gift med Fredrique Marie Louise Meyer (1818-1901), dotter till J.HN. Meyer och syster till Carl Meyer. Sonen Olof Edward Melin blev för sin delägare i firma Carl Meyer år 1894.

Adolph Melin var innehavare av egendomen Olivedal:

Sedan 1807 är Olivedal knutet till en gren av den gamla Göteborgs-familjen Melin, vilken här utfört en betydlig odlargärning och i generationer vårdat ställets förnämitet. Den förste av släkten som bodde här var den duktige handelsmannen Olof Melin, vilken i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet i Göteborg drev en omfattande affär med ryska varor, vax och talg. Flera av hans ättlingar i andra och tredje led ha också ägnat sig åt köpenskapen. Så gamle Adolf Wilhelm Melin i den Waernska 
firman — på sin tid en av de mest ansedda männen på Göteborgsbörsen. Vidare den sistnämndes son Olof E. Melin, nu verksam i Göteborgs affärsliv och i flera år medlem av stadsrepresentationen.

[…]

Den som gjorde Olivedal till vad det är och under hela sitt långa liv uppehöll sig där var köpmannen Adolf Wilhelm Melin. I Olof Melins äktenskap med Elisabeth Stockman föddes han den 13 november 1808 och kom efter avslutade studier 1825 på den tolv år tidigare grundlagda göteborgsfirman Waerns kontor. Fadern dog 1834.

Adolf Melin tjänade, först som bokhållare, sedan 1859 som kompanjon den Waernska familjen genom tre generationer: först den gamle C. F. Waern, den bekante bruksägaren och framstående ledamoten av borgarståndet, sedan finansministern och presidenten Carl Fredrik Waern och slutligen dennes söner.

Adolf Melin var, heter det i hans eftermäle, typen för en god borgare, en hedersman i allmän och enskild vandel. Han hade den stora lyckan att till sin sena ålderdom bevara hälsa och krafter —. ännu vid 80 års ålder kunde han deltaga i vissa idrotter (som t. ex. kägelspelning), och han stod för ett yngre släkte såsom föresyn av en sund själ i en sund kropp.

Varm vän av blomsterskötsel var han bl. a. en av Trädgårdsföreningens stiftare och dess förste sekreterare, och ägnade å sitt kära Olivedal mycken omvårdnad åt hortikulturen. Livligt intresserad för musik, saknades han ej gärna å någon konsert; även sport ägde i honom en vän och gynnare.

Den gamle hedersmannen dog den 27 juni 1897 vid nära nittio års ålder, efterlämnande ett vördat och älskat minne.

1825 började Adolph Melin arbeta på firma C.Fr. Waern & Co och 1832 blev han chef för firmans kontor i Göteborg. 1859 blev han delägare och förblev så intill sin död.

3 svar på ”Adolph Wilhelm Melin”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.