Waern – vittförgrenad släkt

1767 flyttade Mathias Waern (1725-1788) från Norge till Sverige. Släkten är dock ursprungligen från Danmark. Han var gift med Maja Uggla (1747-1818) från den svenska adelsätten Uggla (jmfr Maersk McKinney Möller). Från två av hans tre söner, Leonard Magnus (Lennart) Waern (1770-1854) och Carl Fredrik Waern (1787-1858) härstammar många i Sverige levande personer med namnet Waern. Dessa två bröder var gifta med kvinnor från göteborgssocieteten, Leonard Magnus var gift med Brita Cecilia Tranchell (1775-1863) och Carl Fredrik med Betty Melin (1802-1875). Tredje brodern Petter (1769-1813) gifte sig med Sofia Elisabeth Sahlin (1789-1849), tillhörande brukspatronfamiljen Sahlin.

Leonard Magnus, som ägde bland annat Adolfsfors bruk blev stamfar till bl.a. den gren av släkten Waern som filosofen Leonard Magnus Waern (1846-1923) och dennes bror, läkaren och professorn Jonas Waern (1849-1929) tillhörde. Läkaren Jonas Waern var gift med Hilma Elisabeth Gibson (1852-1925) från den rika göteborgsfamiljen Gibson. De två brödernas farbror Jonas Waern (1799-1868) var bland annat nära vän med Carl-Jonas Love Almqvist, bruksdisponent och chef för Uddeholm i många år, riksdagsman, statsråd och landshövding i Skaraborg 1857-66. Han blev adlad 1857. Han var en av sin tids ledande liberaler. Som chef för Uddeholm tycks han ha efterträtts av svärsonen E.G. Danielsson (1815-1881).

Industrimannen Jonas Waerns söner E.E. Waern (1839-1887) blev chef för den andra familjegrenens firmakontor i London , Ivar Waern (1841-1917) blev en dominerande figur i det göteborgska näringslivet, bland annat som delägare i firman L.G. Bratt & Co från 1869 och den tredje sonen Mathias Fredrik (1826-1891) delägare i Stjernsund. Den senare var gift med en dotter till nedan nämnde Carl Fredrik Waern d.ä, Christina Waern (1838-1864).

Firman L.G. Bratt & Co var från 1870-talet Göteborgs ledande järnexportfirma då man genom goda kontakter hade hand om Uddeholms, Hellefors och från 1879 även Storfors produkter. Firman togs över av Ivar Waern vid L.G. Bratts död år 1898 och den kom att bedriva framgångsrik verksamhet ända till första världskriget. Ivar Waern var också en av de som verkade för att Bergslagsbanan skulle byggas, han var en av de ledande i Göteborgs Handelskompani och för en tid också i Lindholmens Verkstad.

Stamfadern för den andra familjegrenen var alltså Carl Fredrik Waern (ofta numera kallad d.ä. och då ”Kongen på Dal”). 1809-1813 var han förvaltare på Billingsfors bruk, 1813 grundade han en mindre handelsfirma i Göteborg och 1823 köpte han Bäckefors och Baldersnäs i Dalsland (från morbrodern Carl Fredrik Uggla). Företaget växte då till en betydande storlek som järnexportör. Han var också politiker och en av hans döttrar, Elisabeth, var ingift i bruksägar- och politikersläkten Petre.

1849 anställdes sonen Carl Fredrik Waern (1819-1899) i faderns firma och 1852 blev han och brodern Morten (1826-1896) delägare. Firman fick då namnet C. Fr. Waern & Co. Den senare lämnade firman år 1856. 1858 dog Carl Fredrik d.ä. och året efter upptogs dennes svåger Adolph Wilhelm Melin (1808-1897) i firman. 1859 köptes Billingsfors och Baldersnäs bolag bildades som ägare till bruken Billingsfors, Bäckefors, Katrinefors och Skåpafors samt Långeds sågverk.

Fram till 1870-talet var firman i huvudsak en järnexportfirma. Därefter kom man att koncentrera sig på pappersmassa och papper. 1880 startades massatillverkning i Långed och 1884 papperstillverkning och även vid andra bruk byggdes massfabriker och papperersbruk. Även Carl Fredrik Waern d.y. var politiker, bland annat finansminister för en tid, 1870-1874.

Vid Adolph Wilhelm Melins död är 1897 omvandlades firman till kommanditbolag under ledning av Peder Waern (1851-1929). Baldersnäs såldes 1908. Under 1920-talet blev AB Billingsfors-Långed som familjens bolag i Dalsland då hette (Skåpafors var sålt och Bäckefors nerlagt) starkt skuldsatt till Göteborgs Bank och 1934 övertog banken ägandet från familjen Waern. 1969 övergick detta företag i familjen Bonniers ägo.

Peders ene bror Carl Fredrik Waern (1849-1910) var gift med en medlem i familjen Bonnier, Alida ”Lalla” Bonnier (-1920) och en annan bror, Henry Waern (-1932) var gift med Hilma Leffler (1863- ?) från familjen Leffler. Även flera av kusinerna gifte sig med medlemmar ur rika göteborgsfamiljer som Gibson och Leffler.

Idag är medlemmar i familjen Waern bland annat godsägare i Västergötland såsom ägare till Frugården. Militären Jonas Waern (1915-2003) var också troligen tillhörig släkten Waern liksom den kände löparen Dan Waern. Familjefirman finns faktiskt ännu idag och är numera aktiebolag. Familjen Waern är fortfarande ägare och flera familjemedlemmar sitter i styrelsen samt verkar vara aktiva i ett flertal andra mindre företag i fastighets- och handelsbranschen, rester av det 1923 startade Hamn AB Tingstad.

Läs mer: Waernska släktföreningen,

Andra källor:
C.R.A. Fredberg, Det gamla Göteborg
Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987
Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963

2 svar på ”Waern – vittförgrenad släkt”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.