Röhss – trä och bomull

Familjen Röhss kom ursprungligen från Tyskland (Schleswig) och till Göteborg flyttade två söner till Johan Gottlob Röhss (1766-1842), Wilhelm Röhss (1796-1858) och Heinrich Cornelius Röhss (1778-1856). Förmodligen flyttade också tre kusiner till dessa två också till Göteborg. Alla med namnet Röhss härstammar från dessa till Göteborg inflyttade släktingar från Tyskland.

Wilhlem Röhss kom till Sverige år 1827 och bildade året därefter firma tillsammans med Johan Gabriel Grönvall under namnet Grönvall & Röhss. Denna firma var också ägare till av Wilhelm Röhss år 1827 startade färgeriet Levanten vid Mölndalsån. 1839 utträde J.G. Grönvall ur firman och Elis Fredrik Brusewitz inträdde istället. Firman fick nu namnet Röhss & Brusewitz. Denna firma tog hand om inhemsk handel och industriverksamhet och J.G. Grönvall & Co tog hand om rederi- och importverksamhet.

Firman Röhss & Brusewitz sysslade snart med kaffe- och bomullsimport och engagerade sig snart i Rosenlunds spinneri när detta startades år 1847. Wilhelm Röhss lämnade firman 1853 och bildade en ny firma Wilh. Röhss & Co. Detta företag övertog andelarna i Rosenlund och Levanten.

Sonen till Wilhelm Röhss med samma nann, ofta kallad d.y., Wilhelm Röhss d.y. (1834-1900) inträdde 1857 i faderns firma som nu inriktade sig på trävaruexport och bomullsimport. År 1858 dog Wilhelm Röhss d.ä. och 1860 gick hans andre son, August Röhss (1836-1904) in i firman. Bägge bröderna var politiskt aktiva i Göteborg och på andra sätt. De donerade bland annat grundplåten till Röhsska museet i Göteborg. En syster, Emilia Röhss (1843-1896) till August och Wilhelm d.y. var gift med Carl Wijk (1839-1907)

Wilhelm Röhss d.y.

Wilhelm Röhss d.y.

Snart kom man att etablera sig i Norrlands skogsindustri och där samarbetade man med två andra företagarfamiljer med tyskt ursprung, familjen Kempe och Bünsow. Familjeföretaget investerade till exempel tillsammans med en av bröderna Kempe i de sågverk som så småningom (1881) skulle bli Ljusne-Woxna AB och 1861 grundade man tillsammans med Fr. Bünsow Skönviks AB i Sundsvallstrakten. Detta bolag övertog allteftersom också Östrands, Ortvikens (1893) och Stafre sågverk.

Förutom i familjefirman och företag där denna var delägare engagerade sig bröderna även i många andra företag, som Bergslagernas Järnvägs AB och Göteborgs Enskilda Bank, från 1903 Göteborgs Bank. Dessutom, som exempel, i Ahlafors Nya Spinneri AB liksom i järnbruket Gammelkroppa AB, i Långeds AB (främst ägt av familjen Waern) och en del andra företag. Bruket i Gammelkroppa nedlades 1906 och där ligger numera en skogsskola.

1902 började så firman verksamhet att avvecklas och när August Röhss dog 1904 avvecklades det sista av familjeföretagets verksamhet. Familjen har sen dess inte tillhört den svenska storfinansen.

Andra kända personer med namnet Röhss var riksdagspolitikern Harald Röhss (1838 – 1902) som också ägde godset Munkeberg utanför Hjo, Emilia Wilhelmina Röhss (1845-?) gift med Gilbert Hamilton, ägare till Hönsäter på Kinnekulle och Hugo Röhss, under många år chef i Försäkrings AB Atlantica dit han kom 1936 och som han lämnade 1979. Dvs i 43 år. Hugo Röhss var son till Christian Röhss, vice VD i Atlantica från bolagets start 1916 och några år framöver.

Sonen till Hugo Röhss, Johan Röhss (1958-) har idag en del uppdrag inom Wallenbergssfären, han representerar sålunda Investor i bland annat göteborgsföretaget Mölnlycke Health Care. Ett bolag med ursprung i den göteborgska textilindustrin och familjen Marks företagande.

Läs mer: AV, Fri Köpenskap, AB, Orrholmen,