Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

One Response to Karlsberg

  1. […] På Hagaheden och Hasselbladska ängen liksom österut låg en stor mängd landerier på mark ägd av staden (donationsjordarna) som arrenderades ut till rika Göteborgare. När Dessa landerier var utarrenderade till 1867 vilket gjorde att områdena söder om de med start 1807 rivna befästningsverken utanför vallgraven inte kunde bebyggas även om staden ägde marken. Landeriernas marker brukades främst för odling av vall till djurfoder och som betesmark, men kring nuvarande Avenyn växte det på 1700-talet upp en ganska omfattande tobaksodling. Landerierna i detta område var Anneberg, Ulriceberg, Västra och Östra Brantdala, Götaberg, Marieberg, Kristinelund, Lyckan och Lorensberg. Lite längre åt sydöst låg Johanneberg och Karlsberg. […]

Kommentera