Göteborgs stadsdelar och kvarter få nya namn

Magistraten har i dagarna godkänt ett förslag, som säkert blir av allra största intresse för var och en som bygger och bor i Göteborg. Det är icke fråga om något mer eller mindre än att döpa om staden eller åtminstone vissa delar därav. D.v.s. Göteborg förblir fortfarande Göteborg Läs mer …

Majorna

Majorna är en stadsdel som är äldre än själva Göteborg som tätort. Detta har Majorna gemensamt med Gamlestaden. Majorna, dvs den del som kallas Klippan, är dock äldst. Historien börjar med anläggandet av Älvsborgs slott på 1360-talet. Slottet byggde på en klippa i utkanten av Örgryte Läs mer …

Bombdådet i Vegastan 1932

I ett landshövdingehus på Vegagatan 3 i Olivedal bodde 1932 Karin som varit gift med Bernhard Johansson. Denne hade ett förflutet som grovarbetare. Bernhard Johansson var av allt att döma redan gravt alkoholiserad när han de två gifte sig. Han hade också åkt ut och Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Olivedal och Kommendantsängen

Masthugget, Stigberget, Masthuggsbergen, Linnéstaden, Långgatorna, Olivedal, Vegastan och Kommendantsängen är beteckningar som används för delar av det område som här ska beskrivas. De överlappar till stor del varandra. Det är ett av de områden där stadsdelsbeteckningar är mest förvirrande i hela Göteborg. De är olika Läs mer …

Olivedal

Olivedal var en herrgård om låg på mark som arrenderades från Älvsborgs Kungsladugård. Huvudbyggnaden låg där kvarteret Rosengatan-Vegagatan-Olivedalsgatan och Alvhemsgatan idag ligger. Marken för Olivedal tillhörde fram till slutet av 1700-talet Älvsborgs Kungsladugård, och kallades då Liljedal. Nyttjanderätten till gården Liljedal uppläts 1791 till vågmästare Bengt Sandberg, Läs mer …