Göteborgs stadsdelar och kvarter få nya namn

Magistraten har i dagarna godkänt ett förslag, som säkert blir av allra största intresse för var och en som bygger och bor i Göteborg. Det är icke fråga om något mer eller mindre än att döpa om staden eller åtminstone vissa delar därav. D.v.s. Göteborg förblir fortfarande Göteborg Läs mer …

Mest lästa artiklar år 2018

Antalet besökare på Det gamla Göteborg har ökat kraftigt under 2018 jämfört med år 2017. Det totala antalet unika sidvisningar var enligt statistiken från WordPress 263 301 år 2018 jämfört med 206 836 år 2017. Antalet besökare var 110 231 vilket ska jämföras med 102 Läs mer …