Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Olof Richard Melin

Olof Melin

Olof Melin

Olof Richard Melin, som var son till grosshandlaren Johan Richard Melin och hans fru Mathilda Kristina Melin, föddes 20/ 1834 i Göteborg och dog 21/5 1925 i Stockholm. Han var gift med Beata Carolina Augusta Werling (1838-1921). Mathilda Kristina Melin var syster till Paul Henrik Melin och Adolph Wilhelm Melin.

Han blev 1857 delägare i skeppsklarerarfirman Aug. Leffler & Co och bildade efter att ha lämnat denna firma år 1888 under eget namn en rederi- och speditionsfirma. 1891 blev sonen Olof Werling Melin (1861-1940) delägare i firman som då fick namnet Olof Melin & Son. Firman lades ner 1905. Melin var dessutom delägare i och huvudredare för det 1872 bildade Ångfartygsaktiebolaget Thule. Han var VD för rederiet 1880-1906.

Var också en av initiativtagarna till såväl Sjöförsäkrings AB Ocean (1872) som Sveriges ångfartygs assuransförening

Han hade uppdrag för flera andra större affärsföretag (bl. a. Skandinaviska Kredit AB, Sveriges Ångfartygs Assuransförening) och offentliga institutioner och förtroendeuppdrag (Göteborgs högskola, Göteborgs sjömanshus och navigationsskola m. m.).

Han satt i Göteborgs stadsfullmäktige 1877-1904 och hade en del förtroendeuppdrag i staden. Melin representerade Göteborgs stads valkrets i andra kammaren 1882–1899 och i första kammaren 1900–1907. Som risksdagsman han han många uppdrag i utskott och utredningar.

Advertisements

3 Responses to Olof Richard Melin

  1. […] för stenografi, det så kallade Melins system. Han var son till redaren och riksdagsmannen Olof Richard Melin och delägare i faderns firma […]

  2. […] Olof Richard Melin | Det gamla Göteborg skriver: 2017/01/31 kl. 15:07 […]

  3. […] Olof Melin | Det gamla Göteborg skriver: 2017/01/31 kl. 13:07 […]

Kommentera