Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

12 Responses to Aug. Leffler & Son – rederierna

 1. […] Under åren 1926-1931 ägdes varvet av Ivar Lignell med Sven Olsson som arrendator och Jan Jacobsson som verkmästare. År 1931 övertogs varvet av Adolf Lager som sedan 1920 haft en motorverkstad på området. 1962 övertogs rörelsen av Adolf Lagers son Harry Lager. IVar LIgnell var redare och bland annat aktiv i Aug. Leffler & Son. […]

 2. […] Aug. Leffler & Son – rederierna […]

 3. […] Rederi AB Atlantides togs 1941 över av Oberkommando der Marine (OKM) via bolaget Montan-Union Gmbh. Vid denna tid ägde bolaget två tankers, MS Atlantides och MS Solvik. Bolagets företrädare och bulvanägare i Sverige blev Hakon A Reuter. 1946 tog Flyktkapitalbyrån över företaget med Byle och H A Reuter till administratörer för rederiets fartyg MS Atlantides. 1947 köptes fartyget först av ett partrederi med G Dalman, O Dalman, O Kihlström, G Lagerlöw och J Ramborg som ägare varefter det övertogs av Rederi AB Jan. […]

 4. […] August Lefller dragit sig tillbaka år 1882, rekonstruerades firman 1884 såsom August L & Son av hans son Peter Leffler (1846—92) och svärson Knut Dalman, vars son Gösta Dalman senare […]

 5. […] bl.a. Petter och Gustav Olson samt Janne Jacobsson.Ivar Lignell var redare och bland annat aktiv i Aug. Leffler & Son. I början av 1920-talet blev det svåra år för varvet som lånade så mycket pengar att […]

 6. […] 6 hål. 1909 bytte klubben namn till Göteborgs Golf Klubb. Viktor Setterberg, Christian Röhss och Gösta Dalman var de som förhandlade fram arrendekontraktet. 1909 fick banan 9 hål. Villabolaget skänkte 1909 […]

 7. […] Firmans ursprung är kommissionärskap för det engelska rederiet Thomas Wilson Sons & Co — ”Wilson Line”  som drevs av John West Wilson med start 1844. År 1865 grundade han också Ångfartygs AB Göteborg-London som när det köptes upp av Ångfartygs AB Thule år 1882 hade tre ångfartyg i trafik. Wilson & Co blev då hälftenägare i Ångfarygs AB Thule medan den andra hälften ägdes av Aug. Leffler & Co. […]

 8. […] blev 1857 delägare i skeppsklarerarfirman Aug. Leffler & Co och bildade efter att ha lämnat denna firma år 1888 under eget namn en rederi- och […]

 9. […] af den tidens största speditörs- och skeppsredarefirmor, Aug. Leffler & C:o, Aug. Carlson och Adolph Mever & C:o, beslöto år 1872 att bilda ett […]

 10. […] Leffler var på 1880-talet en av Göteborgs medelstora segelfartygsredare samt delägare i Aug. Leffler & Co tillsammans med svågern Knut Dalman varvid firman fick namnet Aug. Leffler & Son. Efter att […]

 11. […] i Uppsala 1854, anställd som skeppsmäkleribokhållare i Aug. Leffler & Co från 1857 till 1866, delägare i samma firma 1867-85.  En av grundarna av Ångfartygs AB Thule […]

 12. […] 956 Björck & Engström, 468, 432 W. Gibson & Söner, 448, 171 Charles Åhmansson, 439, 220 Aug. Leffler & Co, 420, 434 Jam. Dickson & Co, 416, – P.A. Lindberg, 387, 1 034 A.B. Elfversson, – , […]

Kommentera