August Leffler

Lars August Leffler, född 1816 och död 1887, i Göteborg. Son till Anders Leffler och Maria Lovisa Brink. Gift med Sophia Catharina Blidberg.

1826 övertog hans bror Johan Albrecht Leffler ledningen av den Lefflerska skeppsklarer- och skeppsmäklarfirman från fadern Anders Leffler. Fram till 1845 drevs firman av denne tillsammans med fadern Anders Leffler. År 1857 övertog dock J. A. Lefflers bror Lars August Leffler firmans skeppsklarerareaffärer tillsammans med Olof Melin, varefter firman erhöll namnet August Leffler & Co.

År 1863 inträdde Adolf Florell som delägare och under stor framgång drevs affärerna till år 1884, då herrar Olof Melin och Adolf Florell lämnade firman. År 1882 hade Lars Aug. Leffler dragit sig tillbaka.

August Leffler kom att till stor del inrikta sin verksamhet på sjöfarten. 1870 blev han VD i det av honom med flera grundade Ångfartygs AB Thule. Han var också bland initiativtagarna 1863 till Sjöförsäkrings AB Gauthiod, det första moderna försäkringsbolaget i Sverige, till Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd år 1870 samt 1872 till Sjöförsäkrings AB Ocean och Sveriges ångfartygs assuransförening.

Sedan August Lefller dragit sig tillbaka år 1882, rekonstruerades firman 1884 såsom August L & Son av hans son Peter Leffler (1846—92) och svärson Knut Dalman, vars son Gösta Dalman senare länge var firmans VD.