Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

August Leffler

Lars August Leffler, född 1816 och död 1887, i Göteborg. Son till Anders Leffler och Maria Lovisa Brink. Gift med Sophia Catharina Blidberg.

1826 övertog hans bror Johan Albrecht Leffler ledningen av den Lefflerska skeppsklarer- och skeppsmäklarfirman från fadern Anders Leffler. Fram till 1845 drevs firman av denne tillsammans med fadern Anders Leffler. År 1857 övertog dock J. A. Lefflers bror Lars August Leffler firmans skeppsklarerareaffärer tillsammans med Olof Melin, varefter firman erhöll namnet August Leffler & Co.

År 1863 inträdde Adolf Florell som delägare och under stor framgång drevs affärerna till år 1884, då herrar Olof Melin och Adolf Florell lämnade firman. År 1882 hade Lars Aug. Leffler dragit sig tillbaka.

August Leffler kom att till stor del inrikta sin verksamhet på sjöfarten. 1870 blev han VD i det av honom med flera grundade Ångfartygs AB Thule. Han var också bland initiativtagarna 1863 till Sjöförsäkrings AB Gauthiod, det första moderna försäkringsbolaget i Sverige, till Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd år 1870 samt 1872 till Sjöförsäkrings AB Ocean och Sveriges ångfartygs assuransförening.

Sedan August Lefller dragit sig tillbaka år 1882, rekonstruerades firman 1884 såsom August L & Son av hans son Peter Leffler (1846—92) och svärson Knut Dalman, vars son Gösta Dalman senare länge var firmans VD.

Advertisements

10 Responses to August Leffler

  1. […] gift med Johan A Wennerberg och dottern Carolina Mathilda Leffler (1811-?) med C.J. Bohlin. Sonen (Lars) August Leffler (1816-87) var gift med Sophia Catharina Blidberg. En tredje son var Anders Leffler […]

  2. […] Anders Leffler (1808–1880) föddes i Göteborg som son till Anders Leffler d.y. (1773-1855) och Maria Lovisa Brink (1781-1857). Bror till Johan Albrecht Leffler och August Leffler. […]

  3. […] Emil Ekman, suppleanter frih. H.  Fleetwood och hr Ch:s. G. Lindberg, revisorer hrr Aug. Leffler och C. O. Kjellberg med Ad. Magnus och Olof Wijk till […]

  4. […] August Leffler | Det gamla Göteborg skriver: 2015/03/03 kl. 13:02 […]

  5. […] hade 1867 endast 4 delägare. De var stadsmäklaren August Leffler (huvudredare), grossh. C. G. Kihlman, handelsbokhållaren O. Brusewitz och grosshandlare E. F. […]

  6. […] G.D. Kennedy Th. Kennedy J.A.Kjellberg & Söner W. Kjellberg & Co A. Landgrens Enka Aug. Leffler D.L. Leffler M.F. Leffler P. Leffler E.P. Liedkvist O.N. Liljegren A. Liljeqvist J. Lilliequist […]

  7. […] dessa var partrederier med 2 eller 3 delägare,  de flesta fall fartygens befälhavare men även August Leffler var delägare i ett par […]

  8. […] rederi- och skeppsmäklarfirman av sonen Anders Leffler (1773-1855) för att därefter hamna hos August Leffler (1816-1887). Efter detta blev sonen Peter Leffler (1846-1892) och svärsonen Knut Dalman (-1920) […]

  9. […] Leffler (1846-92) var son till August Leffler och Sophia Catharina Blidberg. Han var gift med Charlotta Vilhelmina […]

  10. […] August Leffler | Det gamla Göteborg skriver: 2015/03/03 kl. 17:06 […]

Kommentera