Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

P. A. Lindberg

P.A. Lindberg var skeppsredare och handlande i Göteborg. På 1870-och 1880-talen var han en av Göteborgs större redare. Han stod de flesta år som huvudredare för mellan 6 och 8 fartyg. De flesta av dessa var partrederier med 2 eller 3 delägare och i de flesta fall var fartygens befälhavare och i vissa fall även August Leffler delägare.

P.A. Lindberg är sannolikt son eller möjligen bror till Otto Lindberg som på 1850- och 1860-talen ägde en del av de båtar som senare hamnade i P.A. Lindbergs ägo såsom exempelvis briggen Preciosa. Lindberg köpte som det verkar upp begagnat tonnage billigt och kunde därför överleva som segelfartygsredare i en tid när ångfartygen började ta över.

Någon släktskap mellan P.A. Lindberg och Charles Felix Lindberg har inte kunnat konstateras.

Skepp för vilka P.A. Lindberg var huvudredare

 • Fredrika, skepp på 159 läster, senare 102 läster (verkar något märkligt, kanske är det två olika skepp). Byggt 1849 i Österrisør enligt en uppgift, byggt i Finland enligt en annan. Reparerat 1865 och 1867. Införskaffat 1863 eller 1864. Sålt mellan 1873 och 1877. Befälhavare J.F. Svensson.
 • Preciosa, brigg på 116 läster. Byggd 1836. Övertagen 1863 från Otto Lindberg, reparerad 1864. Avyttrad 1865. Befälhavare A. Hallengren.
 • Preciosa, skepp på 95 läster. Byggt 1864 i Göteborg. Fortfarande ägt av P.A. Lindberg år 1885. Befälhavare J. Lindberg, C.G. Nilsson och J.F. Svensson
 • Pylad, brigg på 137 läster. Byggd år 1839. Reparerad 1864. Troligen inskaffad 1864, troligen såld 1867. Befälhavare C.M. Olsson och N.P. Hultman.
 • Sverige, skepp på 192 läster. Byggt 1846. Reparerat 1863. Troligen köpt 1863 och sålt 1867. Befälhavare A. Rudin.
 • Sverige, skepp på 155 läster. Sannolikt byggt 1856 i Västervik. Reparerat 1863 och 1866. Troligtvis köpt 1867 och sålt 1874. Befälhavare C.M Lindgren och C.H. Skantze.
 • Henriette, skepp på 223 läster. Byggt 1857 i Hudiksvall, reparerat 1872 och 1878. Troligen köpt 1872. Fortfarande ägt 1885. Befälhavare C.M. Lindgren, J.F. Svensson och J. Andersson.
 • Antoinette, skepp på 705 ton. Byggt 1864 i Nova Scotia som Queen of Scots. Reparerat 1876. Troligen köpt 1876. Fortfarande ägt 1885. Befälhavare C.H. Skantze och A. Öberg.
 • Norden, skepp på 339 ton. Byggt i Härnösand 1855. Reparerat 1875 och troligen köpt samma år. Förbygd 1884. Fortfarande ägt 1885. Befälhavare C.A. Nilsson och A.V. Fager.
 • Oskar (Oscar) skepp på 422 läster, 253 nyläster eller 802 ton. Byggt 1857 i Kristinestad, Finland. Övertaget från Göteborgs Rederi AB år 1872 eller 1873. Fortfarande ägt 1885. Befälhavare C.J.E. Törnström och E.O. Norberg
 • Peter (Petter), skepp på 515 ton, byggt 1852 i Boston. Reparerat 1868, sannolikt köpt 1872.  Fortfarande ägt 1885. Befälhavare C.S. Nilsson.
 • Three Sisters, brigg på 69 nyläster eller 248 ton. Byggd i England. Reparerad 1872 eller 1873 och troligen köpt från John Millar i Göteborg samma år. Fortfarande ägd 1885. Befälhavare C.S. Nilsson, C.G. Nilsson, C.M. Olsson och J. Carlsson
 • Trio, skepp på 70 nyläster. Byggt 1849 i Warren. Reparerat 1874 och troligen inköpt samma år. Fortfarande ägt 1885. Befälhavare O. Mathiesen och Berg.

Källa. Sveriges Skeppslista 1837-85

Advertisements

3 Responses to P. A. Lindberg

 1. […] Lilliequist I. Lilliequist & Son Corin, Lindhult & Co Charles Gustav Lindberg O. Lindberg P.A. Lindberg L.B. Lindquist W. Malm Mattsson & Braune J.M. Möller Gustaf Melin A. Nilsson Theodor Nilsson […]

 2. […] Byggt 1857 i Kristinestad, Finland. Övertaget från J.G. Grönvall & Co. Sålt till P.A. Lindberg. Befälhavare C.J.E. […]

Kommentera