Göteborgs Rederi AB

Göteborgs Rederi AB bildades 1865 med ett aktiekapital om 1,5 milj. rdr, vilket gjorde detta rederi till det största räknat efter aktiekapitalet, innan Rederi AB Svea bildades. Övertog snart större delen av den rederiverksamhet som fanns i J.G. Grönvall & Co.

År 1867 inregistrerade bolaget fem segelfartyg på tillsammans över 800 nyläster – 3 barkar, 1 fregattskepp och 1 brigg -, visserligen inte nybyggda men ändå representerande ett betydande kapital. Enligt 1871 års skeppslista ägde bolaget då 7 fartyg på över 900 ny läster. I 1873 års lista upptas endast två fartyg om nära 200 nyläster som ägda av bolaget. År 1875 var bolaget upplöst.

Bolaget hade 1867 endast 4 delägare. De var stadsmäklaren August Leffler (huvudredare), grossh. C. G. Kihlman, handelsbokhållaren O. Brusewitz och grosshandlare E. F. Brusewitz. Den sistnämnde som var den drivande personen i rederiet dog dock samma år och därför blev bolaget inte långvarigt. Leffler var också bl. a. grundare och delägare i Ångfartygs AB Thule och Ångfartygs AB Svenska Lloyd liksom även aktieägare i Rederi AB Örnen, det största svenska segelfartygsrederiet genom tiderna. O. Brusewitz var sedermera en av de större intressenterna i Ångf. AB Thule.

Ägde 5 segelfartyg år 1867 och 10 fartyg år 1869 på sammanlagt 1 197 nyläster och var då Göteborgs största rederi. 1871 hade företaget 7 fartyg.

Segelfartyg (alla innehades i stort sett 1867-1872, de allra sista såldes 1873 och några köptes redan 1866)

 • Activ, brigg på 116 läster. Byggd 1838 i Skepparkroken. Reparerad 1866. Övertagen från J.G. Grönvall & Co. Befälhavare C.J.E. Törnström.
 • Alida, skonertbrigg på 53,5 nyläster. Byggd i Gävle 1842. Övertagen från J.G. Grönvall & Co. Såld till J.E. Waenerlund i början av 1870-talet. Befälhavare H.D.C.B. Bergström.
 • Antelope, skepp på 182 läster. Byggt 1852. Övertaget från J.G. Grönvall & Co.
 • Balder, brigg på 179 läster. Byggt 1845. Övertagen från J.G. Grönvall & Co. Befälhavare J.O. Löfqvist.
 • Edgar, skepp på 312 läster. Övertaget från J.G. Grönvall & Co. Befälhavare C.J.T. Rhodin.
 • Fata Morgana, skepp på 191 läster, senare 176 läster. Byggt 1856 i Söderhamn. Reparerat 1861. Övertaget från J.G. Grönvall & Co. Befälhavare R.V.S. Fleming
 • Harald, skepp på 265 läster (1856), 306 läster (1858), senare 284 läster. Byggt i Quebec, Kanada, år 1855. Övertaget från J.G. Grönvall & Co. Befälhavare A.W. Pettersson
 • Jenny, skonert på 59 läster. Byggd 1856 i Rå vid Askersund. Övertagen från J.G. Grönvall & Co. Befälhavare A.J. Johansson.
 • Montrose, skepp på 266 läster byggt på Svartviks varv. Övertaget från J.G. Grönvall & Co. Befälhavare C.A. Wiman.
 • Oscar, skepp på 422 läster. Byggt 1857 i Kristinestad, Finland. Övertaget från J.G. Grönvall & Co. Sålt till P.A. Lindberg. Befälhavare C.J.E. Törnström.
 • Selma, brigg på 125 läster. Byggd 1850. Övertagen från J.G. Grönvall & Co.

Informationen om de enskilda fartygen hämtad från Sveriges skeppslista.