Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

7 Responses to Ångfartygs AB Thule

  1. […] stor del inrikta sin verksamhet på sjöfarten. 1870 blev han VD i det av honom med flera grundade Ångfartygs AB Thule. Han var också bland initiativtagarna 1863 till Sjöförsäkrings AB Gauthiod, det första moderna […]

  2. […] norra Europa till Amerika. År 1865 bildades Ångbåts AB Göteborg-London, som 1882 inlemmades i Thulebolaget efter att Wilson & Co blivit delägare […]

  3. […] 1844. År 1865 grundade han också Ångfartygs AB Göteborg-London som när det köptes upp av Ångfartygs AB Thule år 1882 hade tre ångfartyg i trafik. Wilson & Co blev då hälftenägare i Ångfarygs AB […]

  4. […] Son. Firman lades ner 1905. Melin var dessutom delägare i och huvudredare för det 1872 bildade Ångfartygsaktiebolaget Thule. Han var vd för verksamheten 1880-1906. Han hade uppdrag för flera andra större affärsföretag […]

  5. […] 1870, ångfartyg, 200 ton, Aug. Leffler för Ångfartygs AB Thule (Göteborg) Eigen, 1870, ångfartyg, 223 ton, V. Furst & Co (Kristiania) August Leffler, 1871, […]

  6. […] Ångfartygs AB Thule […]

Kommentera