Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

John West Wilson

John West Wilson

John West Wilson

John West Wilson, föddes deb 8 oktober 1816 i Hull i England och dog 24 maj 1889 i Göteborg, var en svensk affärsman och mecenat.

Han var son till grundaren av det stora engelska Wilsonrederiet i Hull, Thos. Wilsons Sons & Ltd (Wilson Line), Thomas Wilson. Hans far införde regelbunden trafik mellan Hull och Göteborg 1825 och öppnade ångbåtsförbindelse 1840, som bara varade i två år.

Efter språk och handelsstudier i bl.a. Gävle bosatte sig J.W. Wilson i Göteborg år 1843. År 1844 grundade han firman J.W. Wilson, senare Wilson & Co, i Göteborg, och bedrev i samarbete med familjeföretaget i Hull affärer med havre, trä, papper, trämassa och stenkol. Särskilt livlig var exporten av havre till den engelska marknaden. Under Krimkriget sysslade företaget med kreatursexport till England.

År 1850 öppnade Wilson regelbunden ångbåtstrafik mellan Göteborg och Hull. Hans rederi var särskilt verksam med att transportera emigranter från norra Europa till Amerika. År 1865 bildades Ångbåts AB Göteborg-London, som 1882 inlemmades i Thulebolaget efter att Wilson & Co blivit delägare där.

Wilson var stadsfullmäktig i Göteborg 1867–86, styrelseledamot i Skandinaviska Kredit AB 1864-82, Brand- och Livförsäkrings AB Svea, Kafvelstorps AB, Göteborgs Mekaniska Verkstads AB samt i AB Hakon Brunius & Co och vice ordförande i handelsföreningens fullmäktige i vilken han var fullmäktig 1870-78. Han var även kassaförvaltare i Göteborgs museums styrelse och hade utöver det ett stort antal kommunala uppdrag i beredningar och kommittéer.

Källa: Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Advertisements

4 Responses to John West Wilson

  1. […] det engelska rederiet Thomas Wilson Sons & Co — ”Wilson Line”  som drevs av John West Wilson med start 1844. År 1865 grundade han också Ångfartygs AB Göteborg-London som när det köptes […]

  2. […] Såsom inbjudare underskrefvo: James Dickson & Co., D. Carnegie & Co., Olof Wijk & Co., J. W. Wilson, D. O. Francke, Th. Mannheimer, Moritz L. Magnus & J. Hartvig, J. A. Kjellberg & Söner, […]

  3. […] Förutom inbjudarne, voro stiftarne af bolaget följande personer: hrr Aug. Abramson, Edv. Heyman J:or, James J. Dickson, Ekman & Co., A. Fröding & Co., Leopold och Gabriel Abramson, Sven Renström & Co., Oscar Ekman, Th. Mannheimer, Emil Ekman, Henning Frisell, G. H. Hegardt & Co., J. A. Kjellberg & Söner, Jac. Rubenson, E. J. Heyman och J. W. Wilson. […]

Kommentera