Svenska Lloyd

Svenska Lloyd

Skorsten och flagga för Svenska Lloyd fram till 1916.

Ångfartygs AB Svenska Lloyd bildades 1868 i Göteborg på initiativ av navigationsskoleläraren J. F. Olsson, skeppsfurneraren A. Lilljequist och grosshandlare A. Meyer. Bolagets aktiekapital vid starten var 70000 rdr fördelat på 140 aktier om 500 rdr.

Aktieägare vid starten, namn, antal aktier

Richard Lidström, 30
Fredrik Hansson, 20
Adolph Meyer, 10
J.F. Olsson, 10
A. Appelberg, 10
Th. Nilsson, 10
E.M. Delbanco, 10
C. Uggla, 5
A. Lilljequist & Son, 5
J.A. Henning, 5
Björck & Engström, 5
D. Sandberg, 5
C.A. Zetterblad, 5
O.F. Larsson, 5
A. Sjöborg, 5

1869 därpå fick rederiet sitt första fartyg, S/S Sverige, ett nybygge från Keillers i Göteborg. Detta fartyg förliste redan samma år. Bolaget gick ändå med vinst men upplöstes trots det år 1870. Avkastningen på insatt kapital var 40%.

Ett nytt bolag med namnet Förnyade Ångfartygs AB Svenska Lloyd bildades 1871. Också denna gång på initiativ från Meyer, Lilljequist och J. F. Olsson. De tre utgjorde också bolagets första styrelse. Aktiekapitalet skulle vara 100 000 rdr rgs fördelat på 200 aktier a 500 rdr. Adolph Meyer hörde till de största aktieägarna och hade år 1874 70 aktier av total 1 350. En annan stor aktieägare var Fredrik Hansson. 1876 hade den senare 201 aktier av totalt 1 540 aktier medan Adolph Meyer hade 182.

Detta nya bolag hade större framgång och redan 1873 startadelinjetrafik mellan Norge och England.

Herbert Metcalfe blev rederiets direktör 1912 och med honom följde en expansiv utveckling av rederiet. Svenska Lloyd började köpa upp konkurrerande rederier. Ångfartygs AB Göteborg-Manchester inköptes 1915, detta bolag fanns dock kvar som ett dotterbolag ytterligare några år.

Svenska Lloyds lastfartyg fick tidigt sitt linjenät huvudsakligen på kontinenten, England och Medelhavet. Detta linjenät behöll rederiet ända till slutet. Vid sidan om lastfartygen har Lloyd också drivit några mindre tankfartyg för transport av vin. Dessutom har bolaget gjort kortare inhopp med ett antal oljetankers.

1916 köpte Lloyd upp Ångfartygs AB Thule, Göteborg. Detta bolag var från starten 1870 inriktat på passagerartrafik till England. Atlantångarna till USA utgick från England och Thule såg möjligheten att skeppa emigranterna den första etappen från Sverige. I och med uppköpet av Thule blev Lloyd helt dominerande på passagerartrafiken mellan Sverige och Storbritannien, en position man behöll fram till mitten av -60-talet när TOR Line startar sin färjetrafik till England.

Skorsten och flagga för Svenska Lloyd

Skorsten och flagga för Svenska Lloyd efter 1916.

Uppköpet av Thule innebar dessutom att Lloyd ändrade sitt skorstensmärke till Thulebolagets. Rederiflaggan med malteserkorset behölls.

Samma år som Thule införlivades i Svenska Lloyd köptes också aktiemajoriteten i Ångfartygs AB Svithiod. 1919 köptes resterande aktier.

Vid mitten av 1960-talet beställde Lloyd nya moderna passagerarfärjor för sin Englandstrafik. Det började bli dags att ersätta trotjänarna Suecia och Britannia som ångat på över Nordsjön sedan 1929. Nybeställningen av färjor ledde till ett samarbete med engelska Ellerman-Wilson line samt Stockholms Rederi AB Svea. Gemensamt bildade man England-Sverige Linien, ESL. Detta samarbete blev dock inte långvarigt och snart stod åter Lloyd ensamma för Englandstrafiken.

Lloyds hade vid denna tid fått konkurrens på Englandstrafiken av Tor Line som också hade moderna färjor på linjen. Det skulle visa sig att det blev Tor Line som gick segrande ur denna strid.

Utöver denna passagerartrafik startade Lloyds i slutet av 1960-talet en linje mellan Southampton och Bilbao, samt en linje över engelska kanalen med snabba svävare. Den senare trafiken drevs tillsammans med Svenska Amerika Linien under namnet Hoverlloyd.

1972 hade Broströms blivit majoritetsägare av Svenska Lloyd. Det blev nu uppenbart att Lloyds verksamhet drogs med stora förluster och en omstrukturering av bolaget var nödvändig. Den sista Englandsfärjan togs ur trafik för försäljning 1977 och samma år försvann också namnet Svenska Lloyd som rederirörelse. Kvarvarande fartyg förs över till Broströms och fick detta bolags skorstensmärke.

SS Suecia och SS Britannia

SS Suecia och SS Britannia

Ursprungstexten från Kommandobryggan. Kraftigt förändrad och editerad av Anders Svensson.

Källor:
Båtologen nr 4 1994 t.o.m. nr 1 1997, historik över SVENSKA LLOYD av Tomas Johannesson.
Göteborgs Sjöfartsmuseum, Arkivet.
Båtologen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim
Länspumpen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim Västra kretsen.
Svensk Sjöfartstidning
Svensk Illustrerad Skeppslista
Browns Flags and Funnels
Sveriges skeppslista
Lloyds book of houses flags and funnels

Fartygsförteckning

Källor: Fakta om FartygKommandobryggan och Wikipedia

16 svar på ”Svenska Lloyd”

  1. Svenska Lloyd var alltså först med ångare? Men hur funkade det med maskinrum i aktern när de gick på lätten? Ballast? (påmönstrad M/S Massilia julen 1962)

    1. Det har jag ju ingen aning om. Jag är inte direkt en expert på fartygskonstruktion.

    2. Tror att min yngre bror gjorde sin enda vända på sjön i Massilia, borde varit slutet av sextiotalet.

  2. min pappa låg på ett chartrade fartyg Trione på 40-42 talet under kriget båten torpederades och 3 personer avled
    jag önskar mer info om den båten som gick till Holland
    Nils Ingemar Nilsson född 1922

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.