I. Lilljequist & Son

Skeppshandelsfirma (skeppsfourneringsfirma), dvs en firma som levererade förnödenheter av olika slag till skepps som först låg i Majorna och sedan i Göteborg. Grundad av Isaac Lilljequist (1789-1852), sannolikt omkring 1815. Med tiden kom firman också att bli en större rederifirma och mellan början av 1840-tqlet och början av 1850-talet tillhörde den de allra största i Göteborg med som flest 6 segelfartyg.

Från starten låg firman invid Gamla varvet i Majorna för att senare flytta till Skeppsbron 1 i centrala Göteborg. Sonen Isaac Wilhelm Lilljequist (1817-1877) blev delägare i firman 1839 varvid den fick namnet Isaac Lilljequist & Son. Mellan 1852-1858 var han I.W. Lilljequist ensam ägare, men sistnämnda år inträdde också brodern Axel Lilljequist (1836-1907) som delägare.

Efter broderns död 1877 innehade Axel Lilljequist ensam firman fram till 1887 då sonen Evald Lilljequist tycks ha blivit delägare. Firman fick då namnet A. Lilljequist & Son. Han var även redare under 1870- och 1880-talen och delaktig bland annat i bildandet av Ångfartygs AB Svenska Lloyd år 1869 med 5 aktier av 140 (3,57%) samt en post i styrelsen. Vid Axel Lilljequists död tycks familjefirman ha blivit nedlagd.

Segelfartyg för vilka I. Lilliequist & Son var huvudredare

  • Albertina, brigg på 146 läster. Inskaffad 1840 eller 1841, avyttrad 1855 eller 1856. Befälhavare C. Hertz, L. Berg, F.J. Bagge och B.O. Stålhane.
  • Ambrosius, brigg på 127 läster. Inskaffad 1849 eller 1850, avyttrad 1855 eller 1856. Befälhavare J.L. Arvidsson, N. Beckman och D.L. Ohlsson.
  • Carl, brigg på 84 läster. Ägd ungefär 1840-42. Befälhavare H.O. Kullberg
  • Celeritas, skonert på 101 läster. Sannolikt inskaffad 1847 och troligen avyttrad 1855. Befälhavare C.O. Eneroth och C.G. Möller.
  • Emerentia, brigg på 116 läster. Sannolikt inskaffad 1840 och såld 1855. Befälhavare L.G. Kullberg, A. Kollinius, N.S. Andersson, J.F. Hummel och C.E. Kraeft.
  • Hebe, skepp på 145 läster. Troligen inköpt 1844, Sålt till C.G. Lindberg, sannolikt 1855. Befälhavare J.C. (eller C.J) von Köhler.
  • Norden, brigg på 79 läster. Troligen inskaffad 1840 och såld 1861. Befälhavare C.A. Pettersson

Segelfartyg för vilka Axel Lilljequist var huvudredare när han ägde firman och den hade hans namn

  • Arab Steed, skepp på 635 ton. Från 1882 664 ton. Byggt i Sunderland 1864. Sannolikt inskaffat 1878. Fortfarande i firmans ägo 1885. Befälhavare A. Skantze.
  • Naomi, skepp på 688 ton. 685 ton från 1882. Byggt i Sunderland 1859. Sannolikt inskaffat 1866. Fortfarande ägt av firman 1885.

Axel Lilljequist innehade år 1841 också ångfartyget Sköld på 23,5 ton med hemmahamn i Karlstad.

Källa: Sveriges skeppslista 1837-1885