Göteborgs största segelfartygsrederier 1854-1866

Under denna period domineras rederiverksamheten i Göteborg av två företag, James Dickson & Co och J.G. Grönvall & Co. Medan J.G. Grönvall & Co i praktiken var ett renodlat rederiföretag så var James Dickson & Co framförallt ett handelshus och trävaruexportföretag med sågverk i Norrland och brädgård Läs mer …

Göteborgs största rederier åren 1837-1852

Under denna tid var segelfartygsrederier fortfarande helt dominerande i Sverige och Göteborg. I början av denna period är D. Carnegie & Co det störst rederiet men under tiden gångs minskar företaget betydelse och istället växte Jam. Dickson & Co, J.G. Grönvall & Co, C.G. Lindberg, Läs mer …

Axel Lilliequist

Axel Lilljequist, född 17 oktober 1836 i Göteborg, död 16 juli 1907 i Fiskebäckskil, var en svensk handelsman och riksdagsman. Axel Lilljequist var son till skeppsfournerare Isaac Lilljequist och Petronella Pettersson. Han gifte sig den 15 november 1861 i Göteborg med Kristina Elvira Pettersson (1838–1930), dotter Läs mer …

I. Lilljequist & Son

Skeppshandelsfirma (skeppsfourneringsfirma), dvs en firma som levererade förnödenheter av olika slag till skepps som först låg i Majorna och sedan i Göteborg. Grundad av Isaac Lilljequist (1789-1852), sannolikt omkring 1815. Med tiden kom firman också att bli en större rederifirma och mellan början av 1840-tqlet och början Läs mer …

Herrarna Lilljequist

VID STIGBERGS TRAPPOR, till höger från Stigbergsgatan räknat, ligger ett större stenhus, vilket på sin tid räknades som det största i Majorna, näst efter Sjögrenska. På 1860- och 70-talen hörde till detsamma en vidsträckt gårdsplan och en trädgård, vilken begränsades av Kjällmansgatan. Båda upptagas nu av vanliga landshövdinghus. Denna Läs mer …