Färjestaden (gård)

Färjestaden var en egendom i Lundby socken som fram till 1634 betecknades som ett kronotorp. Sannolikt låg det under Pölsebo fram till åtminstone 1630. Därefter kronohemman fram till 1734 då det skatteköptes. Från 1632 innehades egendomen av F. Hollender (Hållender) mot att han skulle sköta färjetrafiken Läs mer …

Prostbostället / Betelkyrkan

Större egendom som låg i hörnet av Allmänna vägen och Djurgårdsgatan där Betelkyrkan ligger idag. Låg på mark som arrenderades av Älvsborgs kungsladugård. CRA Fredberg beskriver egendomen så här: I början av 1840-talet hade Oljekvarnen försålts till en tullförvaltareänka från Halmstad vid namn Beate Wennerberg, vilken vid Läs mer …

Göteborgs största segelfartygsrederier 1854-1866

Under denna period domineras rederiverksamheten i Göteborg av två företag, James Dickson & Co och J.G. Grönvall & Co. Medan J.G. Grönvall & Co i praktiken var ett renodlat rederiföretag så var James Dickson & Co framförallt ett handelshus och trävaruexportföretag med sågverk i Norrland och brädgård Läs mer …