Färjestaden (gård)

Färjestaden var en egendom i Lundby socken som fram till 1634 betecknades som ett kronotorp. Sannolikt låg det under Pölsebo fram till åtminstone 1630. Därefter kronohemman fram till 1734 då det skatteköptes. Från 1632 innehades egendomen av F. Hollender (Hållender) mot att han skulle sköta färjetrafiken över älven. År 1680 innehades det av familjen Rotenhan som också innehade Stillestorp, 1685 var det Sara Rotenhan.

Därefter blev hennes dåvarande man Baltasar Cronacker ägare. 1711 innehade Erich Gabiel SparrmanBräcke färjerättigheterna och samma år upptogs hans fru, B. Cronackers änka Anna Catharina (f. Torin), som ägare av Färjestaden. År 1717 var Färjestaden upplåtet åt E. Olufsson på Kvillebäcken, 1733 var löjtnant Sneckenberg innehavare och ett år senare Carl Cronacker. 1757 sålde den sistnämnde Färjestaden och Pölsebo till handelsmannen Lars Algerus. Vid denna tid fanns det ett nybyggt tegelbruk på egendomen. I den östra delen av egendomen som kallades Färjenäs, arrenderade Algerus ut ett sillsalteri till Peter Svalin år 1761. Åren 1774-81 hade Grönlandskompaniet en anläggning med bl.a. trankokeri och faktori på platsen.

På 1800-talet ägdes egendomen av familjerna Celsing och Ihre, men 1868 köptes den av C. Barchmann & Co som efterhand styckade av bitar av egendomen till egna fastigheter. 1889 var egendomen Strömsberg avstyckat och ägt av Robert Bersén (delägare i Borlind, Bersén & Co), men därefter följde fler avstyckningar. Strömsberg var sannolikt ett sillsalteri i slutet av 1700-talet. Oljebolag och snickeriföretag som Vestkustens Petroleum och Färjenäs snickerifabrik anlade hamnanläggningar och lagringsanläggning samt snickerifabriker på området. Båda de nämnda företagen samt C. Barchmann & Co ägdes av Claus BarchmannMed tiden växte en liten kåkstad upp på platsen med allt från pampiga direktörsvillor till arbetarbostäder. Själva färjeläget köptes 1915 av Göteborgs stad och de övertog därvid också färjetrafiken som bedrevs intill 1968.

Färjestaden, Pölsebo, Bräcke och Ulvegraven 1852

Färjestaden, Pölsebo, Bräcke och Ulvegraven 1852

Färjestaden och Pölsebo 1907

Färjestaden och Pölsebo 1907

Färjestaden 1921

Färjestaden 1921. Vestkustens Petroleum längst ner till vänster på egendomen Oljenäs och A. Johnson & Co invid på Ryanäs egendom. Öster om detta låg Mobergs varv.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.