Göteborgs största segelfartygsrederier 1854-1866

Under denna period domineras rederiverksamheten i Göteborg av två företag, James Dickson & Co och J.G. Grönvall & Co. Medan J.G. Grönvall & Co i praktiken var ett renodlat rederiföretag så var James Dickson & Co framförallt ett handelshus och trävaruexportföretag med sågverk i Norrland och brädgård Läs mer …

Charles Gustav Lindberg

Charles Gustav Lindberg (1798-1878), redare och grosshandlare, var gift med Minona Gudiva Hjorth. De fick bland annat sonen Charles Felix Lindberg. Charles Gustav Lindberg drev skeppsrederi och handel med kolonialvaror och stenkol och han var den förste som i slutet av 1800-talet bebyggde västra sidan av Läs mer …

Lindbergska huset

Uppfördes av Charles Gustav Lindberg, en av Göteborgs storredare på 1800-talet, som kontors- och bostadshus. Uppfördes 1861-65 och var ett av de första stenhusen som byggdes vid det nuvarande Järntorget. Arkitekt var August Krüger. Senare blev byggnaden kontor för Wilson & Co, därefter för bland Läs mer …